ตลาดยังมีความต้องการ เลี้ยงแ ม งดานา สร้างรายได้

แ ม ล งดานาถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ อาหารยอดนิยมคือน้ำพริกแมงดา  ส่วนใหญ่จะมีแ ม ล งดานามากในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและหาได้ค่อนข้างย าก ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแน่นอน ทั้งเป็นตลาดออนไลน์และตลาดสดทั่วไป ดังนั้นวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงดานาให้ลองศึกษาวิธีการเลี้ยงกันครับ

ปัจจุบันน้ำพริกแมงดาได้กลายเป็นสินค้าด้านอาหารที่ทำเป็นอุตสาหกรรมไปแล้ว โดยมีโรงงานผลิตน้ำพริกแมงดาบรรจุขวดออกจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายในท้องตลาด และทำให้มีผู้บริโภคกันมากขึ้น เนื่องจากสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ๆ และพกพาติดตัวไปรับประทานในการเดินทางได้สะดวกอีกด้วย

แมงดาเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะหายาก การที่จะจับแมงดาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะว่าแมงดาจะออกมาให้จับเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งก็จะหลบหนีไปจำศีลตามโพรงไม้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ที่สนใจอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเลี้ยงแมงดาเพื่อการจำหน่ายเสริมรายได้ให้กับครอบครัว หรืออาจจะทำฟาร์มเลี้ยงเป็นอาชีพก็ได้ เพราะการเลี้ยงก็ง่าย จำหน่ายก็ได้ราคา

การเลี้ยงนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ เลี้ยงในบ่อดินกับเลี้ยงในถังพลาสติก ซึ่งเราต้องอาศัยการเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดถึงจะให้ปริมาณแ ม ล งดาที่มากตามที่เราต้องการครับ

การเลี้ยงแ ม ล งดานาในบ่อดิน

1ขุดบ่อให้สามารถขังน้ำได้ 30 ซม.

2ปลูกพืชน้ำให้แ ม ล งดานาอาศัยเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ต้นกก สาหร่ายและหญ้าต่างๆ

3ปล่อยพ่อแม่พั น ธุ์ แ ม ล งดานา 1 ตารางเมตร ต่อแมลงดา 5 คู่

4ทำระบบน้ำพ่นฝอยเหนือบ่อเลี้ยงเพื่อให้คล้ายธรรมชาติในช่วงหน้าฝนเพื่อให้เร่งวางไข่

5ทำหลังคาและใช้มุ้งคลุมป้องกันแ ม ล งดาบินหนี

ช่วงเวลาแ ม ล งดานาจะเริ่มวางไข่

การเลี้ยงแ ม ล งดานาในบ่อพลาสติด

1 เตรียมถังไฟเบอร์ ขนาด 1000 มิลลิตร

2ทำตะแกรงคลุมปากถัง

3ทำระบบพ่นละอองน้ำเป็นฝอย

4การให้อาหารจะปล่อยลูกกบ ลูกปลาเป็นอาหาร เพราะแ ม ล งดาชอบกินตอนอาหารยังมีชีวิตอยู่และเป็นสิ่งที่เขาชอบมากที่สุด

5จากนั้นปล่อยพ่อแม่พั น ธุ์ที่อายุประมาณ 1 เดือน ลงในบ่อ

6หลังจากฤดูขย า ยพั น ธุ์จะวางไข่เหนือระดับน้ำ 15-20 ซม. ประมาณ 100-200 ฟอง

7ไข่จะฝักออกเป็นตัวหลังจากประมาณ 7-8 วัน พร้อมทิ้งตัวลงน้ำ

8ตัวอ่อนจะลอกคราบ 5 ครั้งจะลอกคราบ ทุกๆ 5-7 วัน รอบอายุของแ ม ล งดานาจะมีอายุไข 1 ปี เท่านั้น

9การให้อาหารแ ม ล งดานาจะชอบลูกกบ ลูกเขียด เกษตรกรต้องฝึกเพาะลูกกบ ลูกเขียด เพื่อเป็นอาหารเพราะแม ล งดานาจะกินลูกกบ 1 ตัวต่อวัน นี้ก็คือข้อเสียในการเลี้ยงแ ม ล งดานา

ขอบคุณสาระดีๆ จากช่องยูทูปคัมภีร์ชีวิต StudiO

Facebook Comments Box