แกล้งไผ่ให้มีหน่อนอกฤดู ทำแบบนี้หน่อดกเต็มกอ ขาวอวบ ตลอดปี

สู ต ร ที่ 1 ของคุณนิยม บุญเสนอ เกษตรกรบ้านเสียว ม. 1 ต. เสียว อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เนื่องจากไปเห็นเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีรายได้ดี จึงสนใจและได้ซื้อ พั น ธุ์ มาทดลองปลูก ใช้ระยะการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออกหน่อเก็บผลผลิตได้

โดยสู ต ร ของคุณนิยมคือ ให้รดน้ำติดต่อกัน 3 วัน ในช่วงกลางเดือนมกราคม เพื่อบำรุงไผ่ ตามด้วยการใส่ ปุ๋ ย ยู เ รี ย และ ปุ๋ ย ค อ ก โดยทำการโรยรอบๆ ตามด้วยการรดน้ำต่อไป อีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะออกหน่อ ซึ่งจะสามารถเก็บขายได้เลย

ปัจจุบันคุณนิยมปลูกไผ่ในเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ โดยสามารถเก็บหน่อได้ประมาณวันละ 4O กก. นับอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดี เทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี

เทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี

สู ต ร ที่ 2 คุณ Liam Khetpukhiaw

เริ่มที่การสางกอไห้เหลือประมาณกอละ 3 ถึง 4 ลำ เน้นเหลือเฉพาะกอที่พึ่งออกใหม่ ตามด้วยการโรย ปุ๋ ย สู ต ร 25-7-7 ประมาณ 3 กำมือ/กอ และโรยทับอีกรอบด้วย ปุ๋ ย ธรรมชาติ กอละครึ่งกระสอบ จากนั้นนำฟางมาคลุม หนาประมาณ 1ฟุต และรดน้ำทุกวัน จนครบ 1 เดือน ไผ่ก็จะออกหน่อมาให้เราได้เก็บผลผลิต

โดยประโยชน์ของการขายไผ่นอกฤดู คือ ราคาขายหน่อไผ่ จะมีราคาสูงกว่า ราคาตลาดทั่วไป และยังทำให้เรามีหน่อไผ่กินตลอดเวลานั่นเอง รู้แบบนี้แล้ว อ่านจบก็อย่าลืมไปทำกันนะครับ

สู ต ร ที่ 3 การบังคับไผ่ให้ออกนอกฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.) ของคุณบุญฤกษ์ คิมกวางทอง

เป็นเกษตรกรหนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ โดยหันมาปลูกไผ่หวานสร้างรายได้ และลองผิดลองถูกจนสามารถขยายไผ่หลายสาย พั น ธุ์ อาทิ ไผ่หวาน ,ไผ่ พั น ธุ์ ปักกิ่ง, ไผ่ พั น ธุ์ ใต้หวันลืมแล้ง, ไผ่ พั น ธุ์ giant (ยักษ์)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จำหน่ายสู่ตลาดภาคตะวันออกได้อย่างกว้างขวาง ได้แนะนำการผลิตหน่อไผ่นอกฤดู หรือการกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย.ของทุกปี ไว้ดังนี้

การกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อนอกฤดู การบังคับไผ่ออกนอกฤดู หรือ ให้ไผ่ออกหน่อมากในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. (ผลผลิตเท่ากับ 4 เดือน ในพื้นที่ 3O ไร่ ได้ผลผลิต 1 ตันต่อวัน)

ซึ่งการบังคับให้ไผ่ออกนอกฤดูนี้จะเน้นการบำรุงต้น ในช่วงเดือนที่หน่อไม้ออกปกติตามฤดูกาล คือ ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. ส่วนวิธีการกระตุ้นก็ขึ้นอยู่กับการให้ ปุ๋ ย ที่มีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุต้น ดังนี้

ปลูก 1 เดือน ให้ ปุ๋ ย ยูเรีย1 ช้อนโต๊ะ สู ต ร 25-7-7 หรือ 46-O-O) และ ปุ๋ ย คอก 1 ก.ก.

ปลูก 2 เดือน ให้ ปุ๋ ย ยูเรีย 2 ช้อนโต๊ะ สู ต ร 25-7-7 หรือ 46-O-O) และ ปุ๋ ย คอก 2 ก.ก.

ปลูก 3เดือน ให้ ปุ๋ ย ยูเรีย 3 ช้อนโต๊ะ สู ต ร 25-7-7 หรือ 46-O-O) และ ปุ๋ ย คอก 3 ก.ก. และควรเพิ่มจำนวน ปุ๋ ย เคมีและ ปุ๋ ย คอกคูณ 1 เท่าในทุกๆเดือน จนถึงเดือนที่ 6 จะต้องใส่ ปุ๋ ย ยูเรีย จำนวน 6 ช้อนโต๊ะ

หลังจากนี้ ไปจนกระทั่งต้นไผ่หมดอายุ ให้ใส่ ปุ๋ ย คอก 1O ก.ก. และ ปุ๋ ย ยูเรีย ในอัตรา 6 ช้อนโต๊ะ

 
กรดอะมิโนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ไม่สามารถจะสร้างเองได้ ต้องได้รับจากการกินอาหารเท่านั้น และหน่อไม้ก็เป็นผักที่มีส่วนช่วยในการผลิตกรดอะมิโนหลายชนิดที่ร่างกายต้องการได้

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments Box