10 ข้อคิด ทำไมคนจีนถึงรวยเร็ว ชีวิตไม่เคยตกต่ำให้เราเห็น

คนจีนได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ค้าขายเก่งมาก

มีตัวอย่างคนจีนมากมายที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ต้องคิดไปอื่นไกล

แจ๊คหม่า คือตัวอย่างที่ชัดเจนสุด

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจที่น่าสนใจระบุว่า

มีคนจีนกว่า 3 ล้านคนที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท,

ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท

โดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี

ในเมืองไทยเองก็มีคนไทยเชื้อสายจีน

ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก

เช่น คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (แซ่เจี๋ย),

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (แซ่โซว), ตระกูลจิราธิวัฒน์ (แซ่เจ็ง) เป็นต้น

เชื่อว่าคนไทยแท้ ๆ ทั้งหลาย คงคิดคล้ายกันว่าทำไม

คนเหล่านี้ถึงได้เก่ง ทำธุรกิจร่ำรวย ที่สำคัญรวยแบบต่อเนื่อง

รวยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ในขณะที่ไทยแท้ ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้มานานกว่า

ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริง

คนไทยก็จะมี 2 จำพวก คือ เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอย ากทำตาม

กับอีกพวกที่รู้แล้วแต่ไม่สนใจ ยังคงทำตามใจตัวเองเหมือนเดิม

1คนจีนรักษาสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็น

เครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงาน

หรือการดำรงชีวิต ซึ่งการรักษาคำพูด พูดคำไหนคำนั้น

ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ และทำให้ได้รับโอกาสดี ๆ

ในชีวิต ที่ทำให้พวกเขาร่ำรวย

2ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว

ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ

เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพยพ

หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ตาม

มักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมา เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย

ด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุนที่ดีที่สุด

3ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลาย ๆ อุตสาหกรรม

โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก

อย่าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิด

และค้นหาสินค้ามาขายก่อนใคร ๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้า

ที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่ง และกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

4ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน

พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่างเท่าที่ทำได้

อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออม

จึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่มทำธุรกิจ

และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอด ถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

5คนจีนสอนลูกหลาน ให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โต

เพรา ะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่าไปใช้ฟุ่มเฟือย

ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วย

การขย ายธุรกิจแบบจีนใช่จะโตแบบพรวดพราด

แต่เขาจะค่อย ๆ ขย าย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม

บางทีหากไม่แน่ใจ ก็จะยังไม่ลงทุนขย าย

6รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้า ที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย

แต่ชาวจีนไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเอง

อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน

อย่าง CP ที่ดึงเอา 7-11 มาลงทุนในประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงวงการค้าปลีกเมืองไทยอย่างสิ้นเชิง

นั่นคือหนึ่งในการต่อยอดและเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

7ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สูญ

เราจะเห็นตามร้านค้าปลีก ที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด

กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไทย ๆ

ที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเชื่อ เบื่อทวง นั้นคือลักษณะของการค้าแบบจีน

ที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อ

หรือเงินผ่อน คนจีนเชื่อว่าการเป็นเจ้าหนี้

ทำให้เสียเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิม

และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ

8ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อย ๆ

คนจีนมักขย ายกิจการตัวเองไปทีละนิดละหน่อย

ไม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด

บางครั้งการขย ายที่รวดเร็วเกินไป อาจเป็นการทำให้เงินทุนไป

จมอยู่กับที่แบบไม่งอกเงย เหมือนทำลายตัวเองมากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

9เทคนิคซื้อเมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้า

คือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม

แบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ เราจะเห็นว่าคนจีนมักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย

ซึ่งในช่วงแรก ๆ อาจขายไม่ได้เลย แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหา

เพรา ะเขาถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ

คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อม

ว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้น ๆ

10คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ยง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว

หากแต่มีการกระจายความเสี่ยงไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ

เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น

รวมถึงการลงทุนหรือขย ายกิจการในต่างประเทศ

อันเป็นการกระจายความเสี่ยง

หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลัก

ก็ยังมีรายได้จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวยคือ

คิดแล้วทำ” “ทำแล้วตั้งใจ ขย ายธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดี แต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำ

ด้วยความกลัวต่าง ๆ นานา เช่น กลัวขา ดทุน

กลัวไม่มีคนซื้อ กลัวเป็นหนี้ ซึ่งความกลัวนี้ทำให้เราไม่กล้า

ที่จะก้าวออกจากโลกแคบ ๆ ที่เราอยู่

คนรวยคือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการ

ก็ยิ่งทำให้รวยเร็ว รวยทน รวยนาน

สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ จงอย่าทำกับคนอื่น

แจ๊คหม่า คือตัวอย่างที่ชัดเจนสุดที่เราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้

ที่มา : thaismescenter

Facebook Comments Box