ปลูกต้นน้อยหน่า ให้ผลใหญ่ ดกเต็มต้น ติดผลตลอดปี

น้อยหน่าเป็นผลไม้ที่อยู่คู่ ค น ไ ท ยมานาน รสชาติหวานอร่อยมาก เนื้อเหนียวน่าทาน และยังมีกลิ่นหอมเป็นเ อ ก ลั ก ษณ์อีกด้วย เป็นผลไม้ที่ขายได้ร า ค าดีทีเดียวตลาดยังคงต้องการเสมอ สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ต้องการจะ ปลูกต้นน้อยหน่า แล้วได้ผลผลิตดีมี ลู ก ด ก เต็มต้น และสมบูรณ์แข็งแรง เก็บขายได้ มาอ่ า น บ ท ค ว า มนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลย

ขั้นตอนการปลูกน้อยหน่า

1 ช่วงฤดูในปลูกน้อยหน่านั้นควรเป็นหน้าฝนเพราะจะทำให้ตั้งต้นได้ง่ายกว่าฤดูอื่น ส่วนหลุมปลูกก็ให้ด้านย าว ลึก อยู่ที่ประมาณ 50 เซนติเมตร

2 พอขุดหลุมปลูกเรียบร้อยแล้วก็ผสมดินกับ ปุ๋ ย ค อ ก 5 กิโลกรัม ร็ อ ค ฟ อ ส เ ฟ ต 5 กิโลกรัม ประมาณ 500 กรัมแล้วคนให้เข้ากันเลย ผสมในก้นหลุมเลยให้หนุนสูงขึ้นมาประมาณ 2 ใน 3 ของ ก้ น หลุม

3 เอาถุงต้นกล้าน้อยหน่ามาวางในหลุมโดยให้ระดับดินในถุงสูงกว่าดินปากหลุมนิดหน่อย แล้วใช้ มี ด ป า ด ถุ ง ออกตรงก้นถุงถึงปากถุง 2 ด้านเลย ดึงถุงพลาสติกออกมา

4 ทำการกลบดินที่เหลือในกลุมให้แน่น เน้นกดบริเวณโคนต้นและหาไม้หลักมาปักและผูกเชือกติดต้นน้อยหน่ากับหลักไว้ป้องกันการโยกเมื่อลมพัด

5 ต่อไปก็หาวัสดุคลุมดินมาใช้ จะเป็นฟางข้าว หญ้าแห้ง ได้หมดเลย คลุมไว้บริเวณโคนต้นจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเลย อย่ าลืมทำที่อำพรางแสงแดดด้วย เพราะว่าต้นยังเล็กสู้แดดแรงปกติไม่ได้จะต้องพรางแสงก่อน

การให้น้ำและ ปุ๋ ย

ในส่วนของระยะการปลูกนั้นอยู่ที่ 3 x 3 เมตร เฉลี่ยแล้วประมาณ 150 ต้น/ไร่ เวลาใส่ ปุ๋ ย ก็บำรุงต้นด้วยช่วงแรกด้วยปุ๋ ย 15 – 15 – 15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี และทำการแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง และหลังจากนั้นค่อยมาบำรุงอีกครั้งกับต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยจะมีการแบ่งระยะการใส่ ปุ๋ ย อ ยู่ คือ ในช่วงแรกบำรุงต้นด้วยปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ต่อไปในระยะสร้างด อ กใช้ 8 – 24 – 24 ต่อไปก็บำรุงผลด้วย ปุ๋  ย 15 – 15 – 15 ต่อด้วยการปรับปรุงคุณภาพใช้ 13 – 13 – 21 ซึ่งปริมาณการใช้ ปุ๋ ย ก็ขึ้นอยู่กับอายุของต้นและผลผลิตด้วยเหมือนกัน ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 – 4 กิโลกรัม/ต้น/ปีด้วย

ต่อไปในการให้น้ำสำหรับระยะปลูกใหม่นั้นจะต้องให้น้ำอ ย่ า ง สม่ำเสมอ จะช่วยให้ต้นน้อยหน่านั้นเจริญเติบโตได้ดี ต่อไปในปีที่ 2 เริ่มติดผล ก็ยังให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอเหมือนกัน เวลาที่น้อยหน่าจะให้ผลก็อยู่ในช่วงระยะ 2 – 3 ปีแรก ไม่ต้องตัดแต่งกิ่งแต่ อ ย่ า ง ใด ยกเว้นมีกิ่งสูงไปก็ตัดแต่งได้เลือกตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกไป ซึ่งจะมีช่วงที่ให้ตัดแต่งอยู่เมื่อน้อยหน่าอายุ 4 – 8 ปี ต้นจะเริ่มโ ท  ร ม แล้ว ผลจะเล็กแบบนี้ต้องบำรุงอีกครั้งด้วย

หลังการเ ก็ บ เ กี่ ย วน้อยหน่า

การเก็บเ กี่ ย ว น้อยหน่านั้นจะเก็บได้ประมาณ 110 – 120 วัน จาก ด อ ก บานโดยสังเกตร่องตาน้อยหน่าเริ่มห่างและร่ อ ง ต าเข้ม ผิวจะเปลี่ยนจากเขียวออกอมเหลือง หากเป็นน้อยหน่าห นั ง พั น ธุ์ สี ครั้งจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง เวลาเ ก็ บก็ให้ใช้มือปลิดผลติดขั้ว หากต้นสูงก็หาไม้สอยลงมาใส่ตะกร้าแล้วมาคัดขนาดผลทีหลัง โดยใช้ตะกร้าสานรองด้วยใบตองจะช่วยได้ พอเก็บมาจะเก็บได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความแก่ของผลผลิตด้วยนะ

อ ย่ า ง ไ รก็ตามสำหรับเกษตรกรที่สนใจอย ากจะปลูกน้อยหน่าจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหลายทางประกอบกันด้วย และทดลองลงมือปลูกจริงเราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ได้ถูก กลายเป็นประสบการณ์ของเราเอง และบ ท ค ว า ม นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แนะนำความรู้ให้กับทุกท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อย ากปลูกต้นน้อยหน่า

น้อยหน่า เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในแถบร้อนของทวีปอเมริกากลาง นำเข้ามาปลูกในประเทศแถบเอเชียครั้งแรกโดยชาวสเปน และชาวโปรตุเกส ส่วนในประเทศไทยมีการนำเข้าน้อยหน่าครั้งแรกในสมัยลพบุรี

ปัจจุบันการ ปลูกน้อยหน่าในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน และมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Facebook Comments Box