Wednesday, 29 November 2023

วิธีปลูกผักสลัด ให้งามไวแค่ 45 วัน สามารถเก็บได้เลย

ขั้นตอนการปลูก

1. การเตรียมดิน การปลูกผักสลัด สามารถปลูกได้หลายแบบ นิยมปลูกในถุงดินก็ได้ หรือ ปลูกในถาดหลุมก็ได้แล้วแต่จะสะดวก จากนั้นนำดิน ปุ๋ ย ค อ กและขุยมะพร้าว ผสมกันในอัตรา1:1 จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน

2. นำปุ๋ ย ที่ผสมแล้ว มาใส่ในดินหรือถาดหลุม ให้เต็มแล้วใช้ไม้จิ้ ม ลงกลางหลุมแล้วหยอดเมล็ด ผักไป 1-2 เมล็ด แล้วกลบด้วยดินหรือวัสดุบางๆ จากนั้นรดน้ำแล้วนำไปไว้ในที่ร่มรำไร

3. การรดน้ำ ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ให้ชุ่มๆ

4. เมล็ดผักสลัดจะงอกหลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 3-5วัน

5. เมื่อครบ 7 วัน หรือมีใบ3-5ใบ จากนั้นนำถุงดินไปวางที่แดด เพราะเป็นผักที่ชอบแดด

6. เมื่อครบ 40-45 ก็สามารถนำมาจำหน่าย หรือ รับประทานได้เลย

การดูแลรักษา

ผักสลัดรากตื้น ดังนั้นการให้น้ำจึงควรให้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ โดยระยะเวลา 2 สัปดาห์แรกควรรดน้ำทุกวันเช้า-เย็น โดยพ่นน้ำเป็นละอองเล็กๆเพื่อไม่ให้น้ำชุ่มแฉะมากเกินไป  ส่วนการใส่ ปุ๋ ย สลัดจะใส่ปุ๋ ย ครั้งเดียวตอนเตรียมดินเท่านั้น

การเก็บเกี่ยวผักสลัด

จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกได้ประมาณ 40-45วัน ควรเก็บทันทีเพราะถ้านานกว่านั้นจะทำให้มีความเหนียวกระด้าง และมีรสชาติขม โดยใช้มี ด ตั ดตรงโคน แล้วนำไปชุบน้ำเพื่อทำความสะอาด

ผักสลัดอุดมไปด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อร่างการมากมาย ซึ่งให้ไขมันต่ำ มีน้ำและเส้นใยอาหารจำนวนมากช่วยให้ระบบขับถ่ายดี ซึ่งเมื่อระบบขับถ่ายดีก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลดลงเพราะกากที่ร่างกายขับถ่ายออกมานั้นมีส่วนที่เป็นสารพิษอยู่ด้วยนั่นเอง

Facebook Comments Box