Friday, 1 December 2023

แค่ผักบุ้งใครก็สามารถปลูกได้ แต่ถ้างามไวต้องวิธีนี้

การเตรียมดิน และเตรียมแปลง

ผักบุ้งจีนมีระบบรากตื้นเหมือนกับพื ช ผักหลายชนิด สำหรับการปลูกเพื่อการค้าให้พรวนดินครั้งแรกลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร  หลังจากนั้นให้ตากดินนาน 7-10 วัน

แล้วค่อยหว่านโรยด้วย ปุ๋ ย ค อ ก ยกร่องแปลงกว้าง 1.5-2 เมตร ย า วตามความเหมาะสม และเว้นทางเดินไว้ช่วง 30-50 เซนติเมตร ส่วนการปลูกเพื่อรับประทานเองให้ขุดยกร่องแปลงตามขนาดข้างต้นได้เลย และหว่านโรยด้วยปุ๋ ย ค อ ก

วิธีปลูกผักบุ้งจีน

– ก่อนปลูกให้นำเมล็ดไปแช่น้ำนาน 8 – 12 ชั่วโมง เพื่อให้เมล็ดดูดน้ำ และช่วยให้เมล็ดง อ กเร็วขึ้น – หลังการแช่น้ำ 5-10 นาที ให้คัดเมล็ดที่ลอยน้ำออก เพราะเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์

– การปลูกด้วยการหว่าน ให้หว่านเมล็ดในอัตรา 12-15 กิโลกรัมแห้ง/ไร่

– หากปลูกด้วยการห ย อ ดเมล็ด ให้ใช้ไม้กดลากดินให้เป็นร่องลึก 2-3 เซนติเมตร ระยะห่างแถว 20-25 เซนติเมตร และโรยเมล็ดตามแนวย า ว แล้วเกลี่ยดินกลบ

– หลังการหว่านเมล็ด ให้คลุมด้วยฟางข้าวทั่วแปลง และรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

1. การให้น้ำ

ผักบุ้งจีนเป็นพื ช ที่ดินที่ชุ่มชื้นตลอด จึงต้องให้น้ำสม่ำเสมอทุกวันๆละ 1 – 2 ครั้ง โดยเฉพาะหากปลูกในหน้าแล้ง แต่เป็นหน้าฝนไม่จำเป็นต้องให้น้ำมากนัก ให้เฉพาะวันที่ฝนไม่ตกหรือช่วงวันที่ฝนทิ้งช่วงเท่านั้น

2. การใส่ ปุ๋ ย

หลังการปลูก 7-10 วัน ให้หว่านด้วยปุ๋ ย ค อ ก  และทำแบบนี้ทุกครั้งไป

3. การพรวนดิน และกำ จั ด วั ช พื ช

การพรวนดินจะพรวนหลังการปลูกแล้ว 7-10 วัน แต่ให้พรวนดินก่อนการใส่ ปุ๋ ย ทั้งนี้ การปลูกด้วยการหว่านเมล็ดจะต้องต้องพรวนดิน เนื่องจากมีลำต้นถี่กันมาก แต่ให้ใช้วิธีถ อ น วั ช พื ชแทน ส่วนการหยอดเมล็ดจะยังพอมีช่องห่างให้พรวนดินบ้าง

การเก็บเกี่ยว

ผักบุ้งจีนจะสามารถเก็บลำต้นได้หลังการปลูก 20 – 25 วัน ซึ่งจะมีความสูงประมาณ 30 – 35 เซนติเมตร ด้วยวิธีการเก็บแบบถอนทั้งต้น ทั้งนี้ ให้รดน้ำก่อนการถ อ น และการ ถอ นไม่ควรให้รากขาดมาก หลังจากนั้นนำมาล้างรากให้สะอาด วางกองให้สะเด็ดน้ำ

ประโยชน์อื่นๆ ของผักบุ้ง

นอกจากช่วยบำรุงสายตา ยังมีส่วนช่วยในการรักษาอาการสายตาสั้น ตาต้อ ตาฝ้าฟาง ตาแดง และอาการคันตาบ่อยๆ

มีสารต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยให้ผิวเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล

ช่วยป้องกันและลดโอกาสในการเป็นโรคมะเร็ง

เพิ่มศักยภาพในการบำรุงสมองและเพิ่มความสามารถในการจดจำ

มีกากใยมากช่วยในการขับถ่าย ป้องกันการท้องผูก

Facebook Comments Box