4 วันนี้ ดวงชะตาพารวยจะได้มีโชคจับเงินล้านสักที

ท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสร รคเยอะหน่อย มีคู่แข่งในทุกด้ านเรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสร รคมีคนคอยขัดขวาง

หากคุณกินสิ่งนี้ ผมที่ร่วง หัวที่ล้าน จะหยุดลง!

แต่ไม่ต้องสนใจ เพราะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพราะดวงชะต าคุณกำลังเป ลี่ยนแบบ

จากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ต้องบอกก่อนว่าทำอะไรอย่ าให้โดดเด่นเกินไป เพราะจะมีคนอิจฉาเอาได้

ทำแค่พอประมาณ แค่นี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่งย ากอีกต่อไป ส่วนดวงโช คล าภ มีเก ณฑ์ได้รับทรั พ ย์ก้อนโต

มีโอก าสถูกหวยรวยเบอร์ ไปตลาดหรือสถานที่ชุมช น เจอแ ม่ ค้ าพ่ อค้ าตั้งแผงขายหวยลองเสี่ ยง หยิบมาสักใบ

ไม่แน่นะอาจจะรวยแบบไม่ทันตั้งตัว ‘ได้ปลดห นี้สิน มีบ้ านมีรถ’ อย่ างที่ตั้งใจไว้

เกิ ดวันอังคาร ผู้ที่เกิ ดวันอังคารเป็นคนดวงแข็ง ดื้อเงียบไม่ค่อยยอมใคร มีความคิดเห็นของตัวเอง

โลกส่วนตัวสูง ให้คุณอ่อน ลงบ้าง แล้วดวงชะตาจะดีขึ้นจะมีโช คล าภวาสนาส่งกันเลยทีเดียว

รุ่งทั้งด้านการเงิ น และการงาน ดวงถูกหวยก็มีนะ อ ย่ าลืมเสี่ ยงโช คกันเอาไว้บ้ า ง

อาจถูกรางวัลใหญ่ได้จับเงิ นล้ านก็คราวหละ สำหรับคนโสดในช่วงมีเกณฑ์พบถูกใจ

เป็นคู่บุญคู่บ ารมีส่วนส่งเสริมกันในเ รื่ อ งต่าง หลังจากผ่านพ้นช่วงต้นปีต้นไป ‘ดวงโช คล าภของคุณเด่นมาก’

ถ้าไปวัดแล้วเจอพ่ อค้ าแ ม่ค้ ามาเร่ขายล็อตเตอรี่ ลองซื้อไว้สักใบสองใบ มีโอก าสถูกค่อนข้างมาก

ถูกแล้วอย่ าลืมแบ่งเงินไปทำบุญ เพื่อเป็นการต่อโช คล าภ

ท่านผู้อ่านที่เกิ ดวันศุกร์ หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ ากและเหนื่ อยมามาก เหนื่อยจากการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น

ให้หยุดซะ เพราะคุณจะเหนื่ อยและลำบ ากไม่สิ้นสุด ให้หันมารักตัวเองบ้ าง พอเขาลำบ ากเราช่วยแต่พอเราลำบ าก

มองหาใครไม่เจอสักคน เป็นแบบนี้บ่อย บอกเลยไม่ไหว หยุดแล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือนคุณหมดกร รม

จากคนพวกนี้ซะทีนิสัยขี้สงสัยให้เ ลิกซะ ‘ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์หมดเคร าะห์หมดโศก’

แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง นอกจากนี้หลังผ่านต้นเดือนนี้เป็นต้นไป ดวงโช คล าภเด่นมาก

‘มีโอก าสได้จับเงินหลักแสนหลักล้าน ไม่ได้มรดก ถูกหวย ก็ได้จากการค้ าข าย’

หรือการทำงาน นี่หละ บอกได้เลยว่ามีเข้ามาแน่นอน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ท่านผู้อ่านที่เกิ ดวันพุธ ให้ระวังว่าคนผิวคล้ำที่พย าย ามเข้ามาตีสนิทให้มาก เป็นคนที่พึ่งรู้จักใหม่

เพราะจะนำเ รื่องเดื อดร้ อนมาให้ คอยขัดข ว า งทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ

แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอ เดี๋ยวคนที่คิดร้ายก็จะแพ้ภั ยตนเองและหลีกหนีห ายไป

หรือถึงคิดร้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ‘ได้แค่คิดอิจฉาตาร้อนเท่านั้นเอง’ หลังจากต้นเดื อนไปแล้ว

ด วงชะตาของคุณมีเก ณฑ์จะพบความสำเร็จที่ดี มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ ธุรกิจการงานราบรื่นดีมาก

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ยงโ ชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้วัดวาอาราม

ให้สุ่มหยิบมาสักใบ โอก าสถูกรางวัลหลักแสนมีสูง จะได้เ งินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ าน

ก็คราวนี้หละ ให้สุ่มหยิบมาสักใบ โอก าสถูกรางวัลหลักแสนมีสูง จะได้เงิ นไปดาวน์รถ ด าวน์บ้ าน ก็คราวนี้หละ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Facebook Comments Box