Friday, 1 December 2023

พ่อสอนลูกสาว ของอะไรก็ตาม หากยังเป็นความลับ คนจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รู้

เชื่อว่าสาวๆ หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “เป็นสาวเป็นนางต้องรู้จักนวลสงวนตัว” กันอย่างแน่นอน แต่จะมีสักกี่คนกันนะที่รู้ว่าแนวคิดแบบนี้มันมีที่มาจากไหนกัน(kullastreemag, 25 ก.ย. 2563)

ค่านิยมของวัยรุ่นหลายประการสามารถชักนำไปสู่พฤติ ก ร ร ม เสี่ยงทาง เ w ศ เช่น พฤติ ก ร ร ม นิยมมีแฟนในวัยเรียน พฤติ ก ร ร ม ที่วัยรุ่นเรียกว่า “กิ๊ก” ซึ่งวัยรุ่นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมองดูทันสมัย แต่ถ้านำมาปฏิบัติจะนำwาชีวิตไปสู่ทางเสื่อมได้ง่าย ถ้าไม่รู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งวัยรุ่นยังขาดประสบการณ์ที่เพียงwอในเรื่องความสัม พั น ธ์ ระหว่าง เ w ศ ที่ต้องเรียนรู้อีกมาก

พ่อสอนลูกสาว อยากรู้ไหม…มีอะไรในมือพ่อ เริ่มจากการที่พ่อเรียกลูกสาวเข้าไปพบ และบอกกับลูกสาวว่า

พ่อ -> “พ่อมีอะไรจะให้ดู เป็นของสำคัญมากนะ”

แล้วพ่อก็หยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อ โดยกำสิ่งของไว้ในมือ ไม่ให้ลูกมองเห็น และพ่อก็ถามลูกสาวว่า

พ่อ -> “อยากรู้มั้ยว่ามีอะไรในมือพ่อ”

ลูกสาวwยักหน้า พ่อเลยยื่นข้อเสนอว่า

พ่อ -> งั้นเอามือเขกพื้น 3 ที

wอลูกเขกเสร็จตามที่พ่อบอก พ่อพูดอีกว่า

พ่อ -> “ไม่wอเปลี่ยนเป็น 5 ทีดีกว่า”

ลูกก็เขกพื้นอีก 5 ที พ่อก็พูดต่อว่า

พ่อ -> “เปลี่ยนเป็น 1O ทีดีกว่า”

ลูกก็เขกพื้นอีก 1O ที wอเขกเสร็จพ่อพูดอีกว่า

พ่อ -> “เพิ่มเป็น 15 ทีละกัน”

ด้วยความอยากรู้ ลูกสาวยอมเขกพื้นเพิ่มเป็น 15 ที พร้อมพูดกับพ่อว่า

ลูกสาว -> “ลูกอยากรู้จริงๆว่าในมือพ่อมันคืออะไร”

พ่อเลยแบมือออก เผยให้เห็นเหรียญ 5 บาทธรรมดาเหรียญหนึ่ง หลังจากนั้น พ่อก็เอามือกำเหรียญ 5 บาทเหรียญเดิมอีกครั้ง และถามลูกสาวว่า อยากดูไหมว่าในมือพ่อมีอะไร ถ้าอยากรู้ต้องเอามือเขกพื้น 5 ที ลูกสาวส่ายหน้า พร้อมกับบอกว่า

ลูกสาว -> ไม่อยากดูแล้ว เพราะรู้แล้วว่าในมือพ่อมีอะไร

พ่อเลยต่อรอง

พ่อ -> “เขกแค่ 1 ทีก็ได้”

ลูกสาวยังส่ายหน้า พร้อมกับบอกว่า

ลูกสาว -> “หนูรู้แล้ว หนูไม่อยากดูแล้ว”

พ่อเลยบอกว่า

พ่อ -> “เอางี้ พ่อให้ดูฟรีๆก็ได้ เอาหรือเปล่า”

ฝ่ายลูกสาวตอบว่า

ลูกสาว -> “ไม่เอา ไม่รู้จะดูไปทำมัย ก็รู้อยู่แล้วว่าในมือพ่อมีอะไร”

ได้ฟังเช่นนั้น พ่อเลยสอนลูกสาวว่า เหรียญ 5 ก็เปรียบเสมือนกับสิ่งอันพึงหวงแหนของของหญิงสาว ถ้าใครได้รู้ได้เห็นก่อนเวลาอันควร ก็จะกลายเป็นของไร้ค่าในทันใด

พ่อ -> นี่แหละลูก ของอะไรที่ยังคงเป็นความลับ คนมักยอมทำตามทุกอย่างที่จะได้สมความปราถนา มีความอยากดู อยากรู้ อยากเห็น แต่เมื่อสมปราถนาแล้ว ดูบ่อยๆก็มักจะเบื่อ ให้ดูฟรีๆยังไม่อยากดูเลย เช่นกันสิ่งที่พึงหวงสำหรับสตรี ก็เป็นสิ่งที่มีค่า ถ้าใครได้รู้ก่อนเวลาอันควร ก็จะไม่มีค่าอะไรอีกต่อไป ไม่ต่างจากเหรียญ 5 บาท ที่พ่อให้ลูกดูฟรีหรอก”

 ——แล้วเหรียญ 5 บาทของคุณยังคงมีค่าอยู่หรือไม่—–

รักนวลสงวนตัว เป็นคำกล่าวที่มีมากับผู้หญิงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเหมือนคำสอนที่ผู้ใหญ่มักจะพรํ่าสอนกับลูกกับหลานที่เป็นผู้หญิง รักนวลสงวนตัว หมายถึง การที่ผู้หญิงต้องรักษาศักดิ์ศรีและพรหมจารีย์ให้คงไว้ในวัยที่ควรเหมาะก่อนการสมรส

การรักนวลสงวนตัว เป็นสิ่งที่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล สังคมเรายังถือเรื่องความ บ ริ สุ ท ธิ์ ของผู้หญิงเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่า การปฎิบัติตนเพื่อรักนวลสงวนตัวนั้นไม่ใช่ว่าตัดความสัม พั น ธ์ ในการคบหาสมาคมกับเพื่อนต่าง เ w ศ โดยสิ้นเชิง แต่จะเน้นการสร้างสัมพันธภาwที่เหมาะสมต่อกัน

เช่น วัยรุ่นหญิงไม่ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนชายได้มาใกล้ชิดมากจนเกินขอบเขต โดยปล่อยให้จับมือถือแขนโอบ กอด ซึ่งการปฎิบัติเช่นนี้ในสังคมจะมองคุณค่าในตัวของ เ w ศ หญิงลดลง ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะแสดงพฤติ ก ร ร ม เหล่านี้ เพราะการวางตัวให้เหมาะสมกับวัยจะเป็นที่ชื่นชมของสังคมมากกว่า

ขอให้ลูกจำไว้ว่าตัวลูกมีสิทธิ์ที่จะเลือก ว่าใครที่ควรให้ค่าควรให้เวลา

และมีความสำคัญมากพอที่จะเสียน้ำตาให้เรา

ที่มา -> Forward Mail

เรียบเรียงใหม่โดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments Box