ปลูกหอมปลดห นี้ 4 ปี ปลดห นี้ได้ 20 ล้าน

คุณโสภณวิชญ์ แซ่ลิ้ม หรือคุณวัน เกษตรกรหนุ่มวัย 37 ปี ชาวราชบุรี อยู่เลขที่ 6 ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เกิดและเติบโตมาในครอบครัวปลูกอ้อย จนกระทั่งราวปี 2540 เกิดวิก ฤ ต เศ ร ษ ฐ กิ จ ข ายอ้อยไม่ได้

เนื่องจากโรงงานน้ำตาลปิดตัวลง ทางบ้านเลยลดปริมาณการปลูกอ้อย แล้วหันมาปลูกพืช ผักสวนครัว เช่น หัวไชเท้า คะน้า มันสำปะหลัง รวมถึงต้นหอม เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไป

สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยของคุณวันราว 500 ไร่ ช่วงวิ ก ฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ช่วงนั้นเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่ได้เข้ามาช่วยงานที่บ้านเต็มตัว กระทั่งเรียนจบปี 2546 มารู้ว่าคุณพ่อเป็นห นี้ทั้งในระบบและนอกระบบ

เบ็ดเสร็จ 20 ล้านบ าท เลยตั้งปณิธานไว้ว่าในฐานะลูกชายคนที่ 2 ของบ้านจะต้องปลดห นี้ครอบครัวให้ได้

ช่วงที่คุณวันเรียนจบ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ช่วงแรกเขาปฏิเสธการเป็นเกษตรตามรอยพ่อเลือกที่จะทำงานกินเงินเดือน อาทิ ข ายประกัน และข ายตรงสินค้าอุปโภคบริโภค

ขณะที่ข ายตรงกำลังไปได้ด้วยดี เกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ต้องไปเป็นเกษตรกรจวบจนทุ กวันนี้

“ช่วงที่ผมอยู่กรุงเทพฯ ทำอาชีพข ายตรง พี่ชาย บอกว่า ให้มาช่วยข ายผัก เพราะพี่สะใภ้แพ้ท้อง เลยต้องกลับราชบุรี ช่วงนั้นถึงได้รู้ว่าที่บ้านเป็นห นี้ 20 ล้านบ าท เลยตั้งใจไว้ว่าจะต้องช่วยปลดห นี้ให้ได้”

สำหรับช่องทางหารายได้เพื่อมาใช้ห นี้ ชายหนุ่มเลือกนำผลผลิตจากไร่ โดยเฉพาะต้นหอมไปข าย เพราะนั่นคือต้นทุนเดิม ไม่ต้องไปเริ่มธุรกิจใหม่ “ก่อนทำอะไร ผมจะวางแผน ซึ่งเดิมที่บ้านก็ข ายต้นหอมอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้วางแผนการตลาดที่ดี ผมเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ลักษณะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ไปส่งถึงตลาดเอง ปรากฏภายใน 2 ปีแรก ข ายต้นหอมได้วันละ 3 ตัน ปีที่ 3 เพิ่มเป็นวันละ 10 ตัน ปีที่ 4 เพิ่มเป็นเกือบ 15 ตันต่อวัน

แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงวันละ 9 ตันพอ เพราะเนื่องจากปริมาณเยอะ เกิดปัญหาดูแลไม่ทั่วถึง ต้นหอมถูกขโมยบ้าง เสียหายบ้าง”ปัจจุบันพื้นที่ปลูกต้นหอมของคุณวัน ราว 300 ไร่ ในจำนวนนี้มีเครือข่ ายเกษตรกรบ้างเล็กน้อย ปลูกสลับหมุนเวียนกับผักสวนครัวชนิดอื่นด้วย ต้นหอม 1 ไร่

จะให้ผลผลิตต่อวันราว 2 ตัน ป้อนตลาดส่งให้บรรดายี่ ปั๊ว 9 ตัน มีรายได้เฉลี่ยวันละ 1 หมื่นบ าท เดือนละ 3 แสน เฉลี่ยปีละ 3 ล้านบ าทสำหรับต้นทุนการปลูกต้นหอม ราว 20,000 บ าทต่อไร่

ราคาต้นหอมขึ้นลงตามฤดูกาลและราคาตลาด หน้าร้อนต้นหอมแพงกิโลกรัมละ 100 – 150 บ าท หน้าฝนกิโลกรัม 50 –60บ าท หน้าหนาวราคาต่ำ กิโลกรัม 5 – 10 บ าท

การเก็บต้นหอม คุณวันจะจ้างแรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านมาเก็บต้นหอมและล้างต้นหอม ก่อนแยกมัด มัดละ 1 กิโลกรัม เพื่อนำส่งข ายในตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงมีส่งออกต่างประเทศบ้างในลักษณะตัวแทนจำหน่าย

สำหรับกระบวนการปลูกต้นหอม เกษตรกรหนุ่มวัย 37 ปี บอกว่า เลือกพันธุ์หอมแบ่ง ใช้หัวพันธุ์จากอุตรดิตถ์ เป็นพันธุ์เขียว ให้ผลผลิตสูง ไม่ค่อยกลายพันธุ์ ราคากิโลกรัมละ 10-100 บ าท

ซึ่ง 1 ไร่ ใช้หัวพันธุ์ต้นหอมราว 60 – 80 กิโลกรัม ก่อนลงปลูก ตัดจุกเล็กน้อยพอให้เห็นใบเลี้ยงด้านใน ปักลงดินลึก 3 ใน 4 นำฟางคลุมไว้ รดน้ำให้ชื้น

การเตรียมดิน ยกแปลงปลูกยาว 1 เมตร ระยะห่างต่อต้นราว 15 เซนติเมตร ต้นหอมเป็นพืชชอบดินร่วมซุย รดน้ำวันละ 2 ครั้ง การบำรุงรักษา ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยบำรุงดิน โดยให้ใส่ปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยเคมี ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็มีสูตร 16-10-10 ใส่ให้ทั่วเฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูกไปได้ 25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-10-10 ใส่ให้ทั่วเฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อไร่

การเก็บเกี่ยวและจำหน่าย ต้นหอมสามารถเก็บและออกจำหน่ายได้ดีจะต้องมีอายุ 40-45 วัน หลังการเพาะปลูก เพราะผักจะโตเต็มที่ ใบสีเขียวสด สำหรับความเป็นไปได้ ในการปลูกและข ายต้นหอมให้ได้เงินแสนโดยใช้เวลา 45 วัน เฉลี่ยราคาต้นหอม

กิโลกรัมละ 50 บ าท 1 ไร่ทำได้ 2,000 กิโลกรัม (50 X 2,000 = 100,000บ าท) ซึ่งระยะเวลาเพียง 4 ปี หลังหักค่าใช้จ่ายทุ กอย่าง ผู้ชายคนนี้สามารถข ายต้นหอมปลดห นี้ได้สูงถึง 20 ล้านบ าท

แอดมินขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะ

ขอบคุณที่มาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์

Facebook Comments Box