ออสเตรเลีย กำลังจะเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา

ศาสนาพุทธถือกําเนิดในประเทศอินเดียก่อนพุทธศักราช 45 ปี (พุทธศักราชเริ่มตั้งแต่ปีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน) โดยได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้แก่ ในเขตประเทศ พม่า และประเทศไทย ประมาณปี พ.ศ.300 การประกาศ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งแรก ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ น่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมปัจจุบัน ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

เฟสบุ๊ก ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ได้โพสวิเคราะห์ระบุว่า อนาคตประเทศออสเตรเลีย จะเป็นเมืองพุทธศาสนา โดยเมืองเพิร์ทนั้นมีวัดที่สร้างอยู่กลางป่า และมีพระที่เป็นชาวออสเตรเลียแท้ๆ บวชอยู่ที่นั่นจำนวนไม่น้อยทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่ชาวออสเตรเลียชอบ คือพระกรรมฐาน และมีชาวออสซี่และชาวต่างชาติให้ความศรัทธา โดยมีเนื้อหารายละเอียดว่า….

ออสเตรเลียในอนาคตยาวๆ จะเป็นเมืองพระพุทธศาสนาออสเตรเลียเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนามาแรงเป็นอันดับ ๑ วัดที่เห็นอยู่ที่ภาคตะวันตกของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภาคที่มีชายหาด ทะเลและภูเขามาก คือเมืองเพิร์ท จะเห็นว่าพระสงฆ์ไปสร้างวัดอยู่กลางป่า โดยหลักๆ มีชาวออสเตรเลียนั่นเองที่มาบวชเป็นพระและเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่นั่น

ผมเคยมีโอกาสแวะไปดูงานพระพุทธศาสนาที่แคนเบอร์ร่า ซิดนีย์ เมลเบิร์นของออสเตรเลียและโอ๊คแลนด์ของนิวส์ซีแลนด์ ส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่ชาวออสเตรเลียชอบคือพระกรรมฐานครับ ยิ่งพระมีประสบการณ์ทางจิตสูงๆ หรือบรรลุฌานระดับสูง สอนสมาธิได้ละเอียด ชาวบ้านจะศรัทธามาก

พุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติ(หรือธรรมดา)ของมันเอง คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย(ปัจจัยคือเหตุย่อยๆ)ที่ผลักดันกันไปเรื่อยๆ โดยไม่มีตัวตนหรือผู้ใดมาดลบันดาล ดังนั้นการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของตนๆให้ถูกต้องตามที่ธรรมชาติกำหนดมา อย่ามีความเห็นแก่ตัว จงเห็นแก่ผู้อื่น หรือเห็นแก่ธรรมชาติ

สาธุครับ

Facebook Comments Box