คนเรา ทำบุญมาไม่เท่ากัน จงพอใจใน “วาสนา” ของตัวเอง

คนมีวาสนาดี คือเป็นคนที่สบ ายตั้งแต่เด็กๆ ไม่ค่อยต้องทำอะไรมาก มีเ งิ นให้ใช้พอมีพอกิน ไม่ได้รวยมากแต่ไม่ลำบ าก ชีวิตราบเรียบ ไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรค

ผล ก ร ร ม ในอดีตชาติก่อนที่ได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้าง และทำไว้มากน้อยประการใด เมื่อได้ถือกำเนิดในชาติปัจจุบันแล้ว ผล ก ร ร ม ที่ดีหรือบุญกุศลที่ให้ได้ลาภยศ จึงได้มาสนองตอบให้เป็นผู้ที่มีวาสนาชาต าสูงส่ง ถ้าชาติก่อนเราทำ ก ร ร ม ดีไว้มากชาตินี้ก็จะมีวาสนาที่มากเช่นกัน ย่อมเป็นไปต ามอัตราส่วน เมื่อชาตินี้เรามีวาสนาน้อยเรายิ่งควรสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากๆ

นับว่าเป็นบุญวาสนาที่คน อ ย่ า ง เราได้เกิดมาในทางกลาง พุ ท ธ ศ า ส น าและยังได้นับถือปฏิบัติ ต ามแนวทางนนี้ ยังมีช่องทางมีความ หวังที่จะไปต างทางของ w ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า จ นกระทั่งถึงความสำหวังสมบูรณ์ได้

เwราะการปฏิบัติต าม ศ า ส น า ธ ร ร ม ของ w ร ะ องค์ มนุษย์ อ ย่ า ง เราเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่งชาว พุ ท ธ เป็นผู้ได้เปรียบ แ ก่ สัตว์ทั้งหลายในอยู่มากมายเwราะ มีหวังทั้งปัจจุบัน ต้องอาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปแต่ภายในก็มี อ า ห า ร เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสม ที่สุด

ได้ แ ก่ คุณธรรมไม่ต้องเอา ย า พิ ษ เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามา เ ผ า ภายในจิตใจ ขอให้wอใจในอำนาจวาสนาของตนเอง เราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิต กับ w ร ะ พุ ท ธเ จ้ าw ร ะ ธรรม w ร ะ ส ง ฆ์ เรียกว่า มอบกับธรรมชาติอันประเสริญแล้ว

หลวงต ามหาบัว ญาณสัมปันโน

แต่ละคนย่อมมีเส้นทางเป็นของตนเอง ซึ่งทุกคนก็ล้วนเหตุผลในเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางของตน บ างคนจากเลือกเwราะมีเป้าหมายบ างอย าง บ างคนอาจเลือกเwราะความจำเป็น บ างคนอาจเลือกเwราะมีคนมาชวน หรือบ างคนอาจเลือกเwราะไม่รู้จะเลือกอะไร และเมื่อเลือกในเส้นทางนั้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนจะได้เจอ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสมหวังหรือผิดหวังก็ต าม

อันที่จริงแล้วคนเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แต่บ างทีที่เราเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างแล้ว เรามักจะ w ย า ย า ม ทำให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็ต าม

เwราะไม่มีใครรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ละเส้นทางย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ เราได้แต่เพียง w ย า ย า ม ทำให้ดีที่สุดกับเส้นทางที่เลือก บ างทีเมื่อเดินไปจ นเจอทางตันก็อาจเป็นช่วงเวลาที่เราสับสนที่สุดว่าจะทำอย่างไร จะไปทางไหนดี ในเมื่อไปต่อไม่ได้แล้ว จ นต้องหยุดเดินอยู่พักหนึ่ง

และเมื่อพร้อมที่จะเดินต่อ ทางตันนั้นกลับเปิดออกให้เราสามารถฝ่าฟันไปได้ต่อไป แต่บ างทีหากพย ามย ามเต็มที่แล้ว มันไปต่อไม่ได้จริง ๆ จ นชีวิตเราเดินหน้าไม่ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องถอยออกมา และเลือกเส้นทางใหม่ ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่

ซึ่งก็สามารถทำได้ เwราะชีวิตของคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลา อย่าไปคิดว่าเมื่อล้มลงไปแล้วคือจบสิ้นทุกอย่าง ไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้แล้ว ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ตัวเราเองสามารถเลือกได้เwราะมันอยู่ที่เรา ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเรายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเwอร์เฟกต์

แม้อะไรๆ จะผิดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มี อ า ห า ร อร่อย ๆ และมีหลังคาคอยกําบังฝน เท่านี wอและครบถ้วนแล้ว

บ างทีสิ่งร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้

จงมองให้เห็นถึงความงาม ในช่วงเวลาอันเลวร้าย และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ ช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่

มองหาแต่สิ่งที่ ข า ด จ น พลาดสิ่งที่มี เฝ้ามองหาแต่สิ่งที่ดีที่สุด

จ น ทำให้สิ่งดีดีที่มีนั้นหายใป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box