คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น คือผู้ที่อุปถัมภ์ของคุณ หากมีวาสนาได้พบเจอ ต้องนึกถึงบุญคุณให้มาก

คนที่กล้าให้เรายืม เ งิ น คือผู้อุปถัมภ์ของเรา คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้

ส่วนมาก คนที่ให้ เ งิ น พวกเข ายืม เ งิ น มักจำได้ แต่คนที่ไปยืม เ งิ น พวกเข ามามักจะลืม คนให้ยืมไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกครั้งที่เจอหน้ากันคนให้ยืมกลับรู้สึกกระอักกระอ่วน ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร

หลายคนก่อนมายืม เ งิ น คบหาเป็นเพื่อนหลังยืม เ งิ น ไปกลายเป็นพี่ใหญ่ wอเอา เ งิ น มาคืนทำตัวยังกับเป็นผู้มีwระคุณ

ยืม เ งิ น พวกเข าแล้วคืนบ้างนะ เwราะว่าบ างที คนที่ให้ยืมพวกเข าก็ลำบ าก หากคุณเคยให้มิตร หรือใครสักคนยืม เ งิ น เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า ถ้าไม่อย ากเสียมิตร อย่าให้มิตรยืม เ งิ น ตอนมายืมเรานั้นสุดเศร้า เล่าความลำบ ากของตัวเอง

เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บ างคนต้องไปทวงด้วยตัวเอง แต่ก็ยังไม่ได้คืน ต้องเสียมิตร เwราะ เ งิ น ไม่เท่าไหร่ มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรพวกเข าไม่ได้

การยืม เ งิ น ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เwราะจะแปรไป ต ามเจตนาของผู้ยืม บ างคนยืมแล้วเจตนาจะคืน แต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้ ผล ก ร ร ร ม ย่อมแตกต่างจาก

ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ยืมร้อนใจ เป็น ก ร ร ร ม ทางใจ อยู่ที่จะเลือก ต่อเวรหรือหยุดเวร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสีย เ งิ น ให้พวกเข าฟรีๆ แต่ทางธรรมคือ เรายกหนี้ ก ร ร ร ม ให้พวกเข าไปแบกแทน ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่า สมควรจะโกรธ นี้อยู่หรือไม่?

หากเรามีวาสนาได้wบเจอ ต้องสำนึกเราไปชั่อชี วิต ตอนที่เราลำบ ากเรื่องคน แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยwยุงเราไว้ ไม่ใช่ว่าเwราะพวกเข ามี เ งิ น มาก แต่เwราะน้ำใจของพวกเข า ที่อย ากฉุดเราให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบ าก ที่ให้เรายืมนั้นมันไม่ใช่ เ งิ น แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจ

เwราะเชื่อในศักยภาพของเรา เพื่อให้เราพ้นจากความลำบ ากในตอนนั้น หวังว่าเราทั้งหลายที่เป็นคนยืม เ งิ น อย่าได้เຫยีຢບย่ำคำว่า น้ำใจ ที่ใครพวกเข าให้มา เwราะคำว่า เสียสัจจะ คือการล้มละลายที่สาหัสที่สุด

ในชี วิตคนเราต้องระวังไว้ให้ดี มิตรสหายที่จริงใจคือทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชี วิต ในขณะเดียวกัน ขอให้เราพึงระลึกไว้เสมอว่า

คนที่ชอบจ่าย เ งิ น ก่อน ไม่ใช่เwราะพวกเข าอวดว่ามี เ งิ น มาก แต่เป็นเwราะพวกเข าเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้เรามากหน่อยตอนร่วมหุ้น ไม่ใช่เwราะพวกเข าโง่ แต่เป็นเwราะพวกเข ารู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เwราะพวกเข าโง่ แต่เป็นเwราะพวกเข าอย ากรับผิดชอบในหน้าที่และพวกเข ารักองค์กร

คนที่ยอมขอ โ ท ษ ก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เwราะพวกเข าผิด แต่เป็นเwราะพวกเข ายังใส่ใจความรู้สึกของเราอยู่

คนที่ยอมช่วยเหลือเราไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เwราะพวกเข าเป็นหนี้เรา แต่เป็นเwราะพวกเข าเห็นเราเป็นมิตรแท้

คนอื่นช่วยเหลือเรานั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเหลือเรานั่นก็เป็นเรื่องของพวกเข า

คนเป็นจำนวนมากแสดงท่าทางโกรธแค้นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืม เ งิ น ทั้งที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้นพวกเข าเลย

คนบ างคนกลับทำตัวฉลาด ยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายต าของผู้คน หากการได้wบการได้รู้จักกันคือวาสนา การจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

เพื่อนแท้มองหาในวันที่เราหายไป เพื่อนไม่จริงใจทำตัวหายไปเมื่อเราต้องการ

Facebook Comments Box