สาวใจบุญหอบเงิน2ล้านบ าท ช่วยเหลือวัดพระบ าทน้ำพุ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ

วันนี้ คุณหนึ่ง บ างปู คนดังข ายของออนไลน์ นำเ งิ น จำนวน จำนวน 2 ล้านบ าท ไปมอบให้ ท่านเจ้าคุณอลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบ าทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ที่วัดพระบ าทน้ำพุ

โดยเจ้าตัว ระบุว่า เป็นความตั้งใจของหนึ่งเอง เพราะหนึ่งสงสารทางวัด ที่ต้องแบกรับภาระมากมายในแต่ละเดือน พอเกิดสถานการณ์โควิด คนมาทำบุญน้อยลง ทางวัดลำบ ากมากๆค่ะ เ งิ นนี้ส่วนหนึ่งคือรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของทางวัด และเ งิ นส่วนตัวของหนึ่งเองค่ะ

หนึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในบุญนี้ และหนึ่งต้องกราบขอบพรคุณทุกสำนักข่าว ที่มาร่วมทำข่าวช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ ของเราด้วยนะคะ หนึ่งขอนำมาบุญใหญ่มาฝากเพื่อนๆ กัลย าณมิตร ที่เห็นโพสต์นี้ทุกคนค่ะ สาธุร่วมกันนะคะ สาธุๆๆ

สิ่งที่คนอื่นทำกับคุณคือก รรม ของเขา

แต่สิ่งที่คุณเลือกจะตอบโต้เขาคือ ก รรมของคุณ

Facebook Comments Box