Tuesday, 5 December 2023

ฟังแล้วน้ำต าไหล พรปีใหม่จากฟ้าครั้งสุดท้ายของพ่อ บันทึกในใจตราบนิจนิรันดร์

ขอนำทุกท่านมาฟังพรปีใหม่ครั้งสุดท้ายของพ่อ เรามาติดตามกันได้เลย ในทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยปกติจะมีการถ่ายทอดพระสุรเสียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพรและคำอวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทยของพระองค์เป็นประจำ และแม้ในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้อาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ท่านแล้วแต่ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอ

อนึ่ง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพรและคำอวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทย ณ วังไกลกังวล ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์ท่านพระราชทานพระปีใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยความว่า

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกๆ คนคงไม่แตกต่างกันนัก

คือต้องการให้ตนเองมีความสุข ความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น ในปีใหม่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใดให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ

จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงไม่ติดขัดและบรรลุถึงประโยชน์เป็นความสุขความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ให้กับประชาชน ภาพที่ชาวไทยมีต่อพระองค์ท่าน ไม่ใช่การฉลองพระองค์เต็มยศ หากแต่เป็นภาพในหลวงทรงสะพายกล้อง ทรงถือแผนที่ มีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกร และเสด็จฯ ไปยังถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ

พระองค์พระราชทานความรู้ ทรงเพิ่มความสามารถให้กับชาวไทยในชนบทเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม การใช้น้ำอย่างยั่งยืน และวิธีการป้องกันน้ำท่วม ทรงนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนไทย

Facebook Comments Box