Tuesday, 5 December 2023

กราบสาธุ พระอาจารย์อมโร ศิษย์ต่างชาติสายหลวงปู่ชา จากหนุ่มฮิปปี้ชาวอังกฤษ สู่ทางแห่งสายธรรมะ

สวัสดีครับ เดินต ามพ่อในครั้งขอเล่าถึงพระอาจารย์อมโร พระฝรั่งผู้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี สาข าวัดหนองป่าพง กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระฝรั่ง ผู้หวังอุทิศชี วิตให้แก่พุทธศาสนา อมโรภิกขุ

ศิษย์หลวงปู่ชา พระอาจารย์อมโร เริ่มต้นจากวิถีฮิปปี้หนุ่มอังกฤษ สู่เส้นทางของสมณเพศที่น่าเลื่อมใส อาตมาไม่ได้ใช้เ งิ นมาเป็นเวลา ๒๕ ปีแล้ว อาตมาอยู่ด้วยของที่มีคนนำมาถวายเท่านั้น อาตมาไม่ไปต ามที่ต่างๆ นอกจากมีผู้นิมนต์ไปเท่านั้น

ด้วยธรรมะจัดสรร เจเรมีได้พานพบกับความงดงามของชี วิตในร่มเงาแห่งพุทธศาสนา ณ วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การชี้แนะของหลวงพ่อชา และจุดเปลี่ยนของชี วิตก็บังเกิดขึ้นเมื่อธรรมะที่ปฏิบัติได้ออกดอกออกผลหยั่งรากลึกลงไปในจิตใจของเข า

ฮิปปี้เจเรมีมาอยู่ที่วัดป่านานาชาติเพียงสามสัปดาห์ก่อนตัดสินใจบวชเป็นปะข าว

ปะข าวเจเรมีมีโอกาสทำหน้าที่อุปัฏฐากหลวงพ่อชาขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่วัดป่านานาชาติ

หลังบวชเป็นปะข าวอยู่หกเดือน เจเรมีก็ได้รับอนุญาตให้บวชเป็นสามเณร

เก้าเดือนต่อมา สามเณรเจเรมีเขียนจดหมายถึงโยมพ่อโยมแม่เพื่อขออนุญาตบวช จากนั้นจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองป่าพงโดยมีหลวงพ่อชาเป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉาย าว่า อมโรภิกขุ ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๕๒๒

ปัจจุบัน อมโรภิกขุดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดี สาข าวัดหนองป่าพง กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ศิษย์ต่างชาติสายหลวงปู่ชา จากหนุ่มฮิปปี้ชาวอังกฤษ สู่ทางแห่งสายธรรมะ

Facebook Comments Box