ปูติน ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใช้ศาสตร์พระราชา ประยุกต์ส่งออกข้าวสาลี จนติดอันดับ ๑ ของโลก

สวัสดีครับ เดินต ามพ่อในครั้งนี้จะพาย้อนเรื่องราวเมื่อครั้ง ทางเฟซบุ๊ก ชินภัทร ตันศรีสกุล ได้โพสต์ถึงบทสัมภาษณ์ของประธานาธิปดีปูติว่า รัสเซียมีข้าวสาลีใช้ในประเทศกระทั่งเหลือส่งออกไปข ายได้ เป็นเนื่องจากบุญคุณของ King Bhumibol ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชาวไทย

วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้กล่าวถึงบุญคุณที่พระบ าทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนำศาสตร์พระราชาไปใช้กับประเทศรัสเซียจนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ถึงปัจจุบัน

โดยได้กล่าวว่า ผมชอบนิสัยคนไทย ตรงที่มีจิตใจดี มีเมตต า เอื้อเฟื้อแม้กับคนที่ไม่ใช่ญาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ลักษณะอย่างนี้หาได้ย ากในชาติตะวันตก ผมมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยมานานแล้วครับ ตั้งแต่ผมพบเพื่อนคนไทยคนนี้

หลังจากนั้นอีกนานผมได้เป็นประธานาธิบดีรัสเซีย และมีโอกาสเข้าพบ King Bhumibol ผมได้รับความเมตต าจากท่านมากมายหลายอย่าง ท่านให้คำแนะนำเรื่องการเกษตรกับผม เรื่องน้ำ

เรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหาร ทรงมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าผมจะต้องสู้กับพวกตะวันตก และเรื่องอาหารจะเป็นจุดอ่อนของประเทศรัสเซีย เพราะเราไม่เคยศึกษาพัฒนาการเกษตรอย่างจริงจังเลย พอเรามีเ งิ นเราก็สั่งเข้ามาอย่างเดียว

King Bhumibol ท่านบอกว่า ถ้าซื้อเข ามากินอย่างเดียว ไม่เคยทำเอง ถ้าเข าไม่ข ายให้เรา เราจะทำอย่างไร ประชาชนอดอย ากก็โทษรัฐบ าล และรัฐบ าลก็จะอยู่ไม่ได้ รัฐบ าลไม่ดีก็ช่างเถิด

แต่ถ้าเป็นรัฐบ าบที่ดีจะต้องถูกไล่เพราะหาอาหารให้ประชาชนไม่ได้อย่างนั้นหรือการแจกเ งิ นให้ประชาชน ได้เ งิ นไปไม่ได้มากอะไร ไม่สามารถนำเ งิ นนั้นไปเป็นเ งิ นทุนทำมาหากินได้ แต่เอาไปใช้จ่ายสนุกสนานเดี๋ยวก็หมด

รัสเซียมีที่ดินมากมาย ผมถึงริเริ่มแจกที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่คนทั่วไปยังยึดติดว่าที่นั่นเป็นที่กันดาร เคยเป็นคุก เพาะปลูกไม่ได้เพราะอากาศหนาวจัดดินแข็ง แต่ King Bhumibol ท่านยืนยันว่าทำได้ทุกแห่ง ไม่ว่าอากาศหนาวหรือร้อน ถ้าเราศึกษาอย่างจริงจัง วิเคราะห์ดิน แหล่งน้ำ พืชพันธุ์ที่ทนอากาศหนาวจัดได้มีอะไรบ้าง

หน้าร้อนอุณหภูิมิเฉลี่ยเท่าไร กินเวลากี่เดือน เราควรปลูกอะไรที่ให้ผลในภูมิอากาศแบบนั้น ผมเดินทางไปที่นั่นด้วยตนเอง พานักวิชาการเกษตรไปด้วย เราเริ่มวิจัยลักษณะดิน หาแหล่งน้ำเตรียมไว้ มาลงตัวที่ข้าวสาลี ที่เราใช้เป็นอาหารหลัก ยุโรปก็ใช้ ผมเริ่มสนับสนุนปลูกข้าวสาลีเป็นบริเวณกว้าง

เริ่มแรกเราทำให้พอกินในประเทศก่อน ลองดูครับ ตอนแรกก็พอบริโภคในแต่ละปีเท่านั้น รัฐบ าลช่วยให้ทุนแก่เกษตรกรไปเพาะปลูกพวกมันฝรั่ง ข้าวสาลี ข้าวโพด มากขึ้น จนกระทั่งปี ๒๐๑๖ รัสเซียมีข้าวสาลีใช้ในประเทศจนเหลือส่งออกไปข ายได้ ปัจจุบันรัสเซียส่งออกข้าวสาลีได้มากที่สุดในโลก เป็นเพราะบุญคุณของ King Bhumibol ครับ

ในมุมมองของสาธารณชน ปูตินมีภาพลักษณ์ที่เป็นชายชาตรี องอาจ และน่าเกรงข าม ภาพลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในรัสเซียเท่านั้น แต่เป็นที่โจษจันในระดับโลก แต่เหนือสิ่งอื่นใดกลับเคารพในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนำเอาศาสตร์พระราชา จนสามารถส่งออกข้าวสาลี จนติดอันดับ ๑ ของโลก

ปูติน ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใช้ศาสตร์พระราชา ประยุกต์ส่งออกข้าวสาลี จนติดอันดับ ๑ ของโลก

Facebook Comments Box