1เเชร์ = บุญ เเชร์ไปให้ได้บุญ บุญร่วมสร้างห้องน้ำ -สุขา

1เเชร์ = บุญ  เเชร์ไปให้ได้บุญ  บุญปลดทุ กข์  ลด ก ร รม

ผู้ใดมีธ ร ร มผู้นั้นมีทาน…ผู้ใดมีทานผู้นั้นมีธ ร ร ม

ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ -สุขา เเชร์ไปให้ได้บุญ  บุญปลดทุ กข์  ลด ก ร รม ยังขาดอีก 1,200 กองบุญ  กองบุญละ 200บ.จำนวน 24 ห้อง ชาย-หญิงห้องละ 25,000 บาทเริ่มสร้าง 1 มกราคม 2564 วัดป่าศรัทธาธ ร ร มคุณนิโรธาราม บ้านโนนไท  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

ร่วมทำบุญได้ที่…

ธนาคาร : ธ.ก.ส  เลขบันชี : 020 188 033 608

ชื่อบัญชี : SAMNAKSONG SATTHA     THAMMAKHUN NIROTHARAM

วัดป่าศรัทธาธ ร ร มคุณโรธาราม

ติดต่อสอบถาม:ร่วมทำบุญ

FB: วัดป่าศรัทธาธ ร ร มคุณนิโรธาราม บ้านโนนไท

lD LlNE : 0825252762

☎️ : 082 – 5252 762 (พระมหาเก่ง)

อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด

ส่งผลให้คนที่ทุ ก ข์ใจมาก ก็จะคลายทุ ก ข์ โศก โ ร ค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุ ก ข์หนักๆ หรือมีเจ้าก ร ร มนายเว รหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชี วิ ตทั้งภพนี้และภพหน้า

สุข สดชื่น สมหวัง จงเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายเถิด..อนุโมทนา สาธุ สาธุ

Facebook Comments Box