ไม่ใหญ่โต แต่อบอุ่นใจ!! งานบวชสุดเรียบง่าย มีแค่ พ่อแม่ลูก ดูแล้วอบอุ่นมาก

ใครเห็นก็ประทับใจ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอและรูปภาพ พร้อมระบุข้อความว่า “เป็นงานบวชที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา รู้สึกว่าเป็นงานบวชที่ได้บุญมากไม่จำเป็นต้องมีอะไรเหมือนคนอื่นเขา งานบวชที่แท้จริง ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย”

ในคลิปปรากฏครอบครัวหนึ่งที่กำลังทำพิธีแห่นาคแบบเรียบง่าย ไม่มีดนตรีอย่างเอิกเกริก มีเพียงพ่ออุ้มบ าตร มีคุณแม่อยู่ข้าง และเพื่อนไม่กี่คน เดินต ามผู้อุปสมบท นับว่าเป็นภาพที่สุดแสนจะประทับใจ

ถึงแม้ไม่ได้จัดงานหรือพิธีแห่นาค เข้าโบสถ์ที่ใหญ่โต แต่มี ผู้อุปสมบท คุณพ่อ คุณแม่ และเครือญาติอีก ไม่กี่คน ก็สามารถสร้างความอบอุ่นหัวใจ ให้กับผู้ที่พบเห็นได้แล้ว

บ างครั้งคนเรามักคิดว่าถ้าหากไม่มีการจัดงานที่ใหญ่โต ไม่มีวงดนตรีหรือแตรวง ไม่มีสิ่งของที่ปรนเปรอเพื่อนฝูงได้ก็จะไม่บวช เพราะถือว่าเสียหน้า โดยลืมหัวใจสำคัญของการอุปสมบทไปว่าบวชไปเพื่ออะไร

แน่นอนว่าอันดับ แรกต้องมีควา มตั้งใจจริงเพราะการเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ซึ่งถือเป็นผ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่จะต้องตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ข าดไม่ได้คือการทดแทนบุญคุณพ่อแม่

อย่างไรก็ต ามเมื่อคลิปดังกล่าว ได้เผยแผ่ออกไป ทำให้มีชาวโซเชียลเข้ามา อนุโมทนา กับนาค คนนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ดูแล้วอบอุ่นใจและภูมิใจในตัวผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช ที่ไม่คิดจะจัดงานใหญ่โตให้สิ้นเปลืองต ามค่านิยมของคนสมัยใหม่

การบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้งวิถีชีวิ ตความเป็นอยู่เดิม สู่ วิถีชีวิ ตความเป็นอยู่ใหม่ ต ามครรลองแห่งมรรค เพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวก เป็นทางอันปลอดโปร่ง แก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ คือ ความบริสุทธิ์หลุดพ้น ปราศจาก มิลทิ น หม ดจดจากความเศร้ าหมอ ง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

แหล่งที่มา : news.mthai.com

เรียบเรียงโดย : 1 ไร่ ไม่ จ น