ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ เศรษฐีใจบุญถวายที่ดินรวม ๔๐ ไร่ เพื่อสร้างวัด จังหวัดสกลนคร

สวัสดีครับ ครั้งนี้จะพาทุกท่านร่วมอนุโมทนา สาธุร่วมกัน กับบุญใหญ่ สืบเนื่องจ ากเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า พระทัชพงษ์คุณ รัตน์ ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐีใจบุญ ที่ได้ถวายที่ดิน ๒๐ ไร่ เพื่อสร้างวัด และล่าสุดก็ได้มีเศรษฐีใจบุญถวายเพิ่มอีก ๒๐ ไร่ รวมทั้งหมดแล้ว ๔๐ ไร่

โดยพระทัชพงษ์คุณ รัตน์ ได้โพสต์รูปภาพพร้อมบทความว่า

เศรษฐีผู้ใจบุญ คุณแม่ดวงเดือน คุณพ่อสวาท เข็มบุญ

ว่าที่ ร้อยตรี สุวิทย์ เข็มบุญ คุณสายสุดา เข็มบุญ คุณนาตยา เข็มบุญ

การถวายที่ดินแห่งนี้ก็เพื่ออุทิศแด่ญาติผู้จ ากไปแล้ว

น้อมถวายโฉนดที่ดิน จำนวน ๒๐ ไร่ เพื่อสร้างวัดสาขา น้อมถวายแด่ หลวงพ่อพระอาจ ารย์หมี ฐานกโร ณ บ้านหนองผามเรือ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำต ากล้า จังหวัดสกลนคร

และล่าสุดก็ได้มีเศรษฐีใจบุญถวายเพิ่มอีก ๒๐ ไร่ รวมกัน ๔๐ ไร่

คือคุณพ่อประเมิน คุณแม่สุจิตรา นะมะราช

ในนามน้องสาวของคุณแม่ดวงเดือน เข็มบุญ

มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธา น้อมถวายที่ดิน เพื่อสร้างวัดอีก จำนวน ๒๐ ไร่

เดิมที คุณแม่ดวงเดือน คุณพ่อสวาท เข็มบุญ พร้อมลูกหลาน ถวาย ๒๐ ไร่

รวมสองพี่น้อง ถวาย ๔๐ ไร่

อานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจ ากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติธรร ม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ทั้งนี้ แอดมินขออนุโมทนา สาธุ ในมหากุศล ของเจ้าภาพขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงญาติของท่านต ามความตั้งใจด้วยเทอญ

Facebook Comments Box