สังฆทาน 9 อย่าง ถวายแล้วได้บุญสูง เพราะพระท่านได้นำไปใช้ประโยชน์จริง

สำหรับชาวพุทธแล้ว การไปทำบุญ นำของใช้ที่จำเป็นไปถวายสังฆทานวัดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องปกติ แต่รู้หรือไม่มีสังฆทาน 9 อย่าง ที่หากเราถวายแล้วจะได้บุญสูงนัก เพราะพระท่านสามารถได้นำไปใช้ประโยชน์จริง ซึ่งสังฆทาน 9 อย่างนั้น ได้แก่

1หนังสือธรร มะ เนื่องจากพระสงฆ์ มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน

2เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ พระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรร ม และจดกำหนดนัดหมายต่าง ช่วยจำ บ างรูปท่านเป็นเหรัญญิกดูแลค่าใช้จ่าย ยิ่งต้องใช้มาก แต่ไม่ค่อยมีใครถวายเครื่องเขียนเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ หากเราถวายไป พระท่านจะได้ใช้อย่างแน่นอน

3รองเท้า พระท่านต้องเดินบิณฑบ าตร, ธุดงค์, ไปเรียนหนังสือ, ไปกิจนิมนต์ต ามที่ต่าง, บ างรูปต้องทำงานที่ใช้แรงงานในวัด เช่น ก่อสร้าง ทำสวน สิ่งที่ต้องรับภาระมากก็คือ รองเท้า

4ใบมี ดโกน พระต้องโกนผมทุกวันโกน

5แชมพู พระท่านไม่มีผมมาปกป้องหนังศีรษะเนี่ย ทั้งความร้อน ฝุ่นละออง เชื้อโ ร คต่าง ก็จะเข้าถึงหนังศีรษะของท่านได้โดยตรง แถมการรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะเสี ยไป เพราะไม่มีผมปกคลุม ทำให้หนังศีรษะของพระ มักจะแห้ง และเกิดโร คผิวหนังอยู่เสมอ เช่น ชันตุ เป็นต้น สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือ แชมพู

6ผ้าไตรจีวร ที่มีความย าวพอที่จะนุ่งห่มได้ มีความหนาพอเหมาะสมเพราะผ้าที่ติดมากับถังเหลือง มันทั้งสั้น ทั้งเต่อ ทั้งบ าง ทำให้พระท่านลำ บ ากใจเวลาสวมใส่ ข า ดความมั่นใจ และเสียภาพลักษณ์ที่ดีของสงฆ์

7ย าสามัญประจำบ้าน ย าแก้ปว ดหัว ปว ดท้อง ย าแก้ไอ แก้ไข้ ลดกรดในกระเพาะอาหาร ย าใส่แผ ลสด แผ ลเปื่อย แผ ลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผ ลพุ พ อ ง เป็นห น อ ง

8ผ้าขนหนูสีสุภาพ เพราะผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหย าบ เล็ก และคุณภาพต่ำ จนเอามาใช้ไม่ได้ในชีวิ ตจริง

9น้ำย าเช็ดพื้น พระท่านจะเอาน้ำย าเช็ดพื้นไปผสมน้ำ ถูกุฏิ ศาลา อุโบสถ เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาด สลายคราบแล้ว บ างยี่ห้อยังช่วยคร่าเชื้อโ ร คที่อยู่ในมู ลนกพิราบ ฉี่หมา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็บ หมัด ของหมาวัดได้อีกด้วย

เป็นทานที่ตั้งใจถวายแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง ให้เป็นของส่วนรวม โดยจะถวายอะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับชีวิ ตสมถะของพระภิกษุสงฆ์ต ามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ

Facebook Comments Box