จำเอาไว้ได้ใช้แน่นอน 8 เทคนิคง่าย ๆ ขับรถขึ้น ลงเขาให้ปลอดภั ย

เชื่อว่าจุดประสงค์ของคนซื้อรถ ก็คือ ความสะดวกสบ ายก่อนการเดินทาง แน่นอนว่าในช่วงหยุดย าวอาจจะมีโอกาสได้ขับรถคู่ใจออกไปเที่ยวเติมพลังชี วิ ตบ้างบรรดานักขับทั้งหลายคงต้องฝ่า เส้นทางอ ย่ า งยอดดอย ยอดภูเข าทั้งหลายเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย วันนี้เรามี 8 เทคนิคง่าย ขับรถขึ้น-ลงเข า มาฝากกันค่ะ จะเป็นอย่ างไรนั้นไปดูกันเลยคะ

1 ควรใช้เกียร์ต่ำ ปรับเปลี่ยนเกียร์เมื่อรถเสียกำลัง อย่ าลากเกียร์จนหมดแรง ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ให้ใช้เกียร์ D2 (ถ้าไม่ใช้เกียร์L) และเมื่อพ้นทางชัน ปรับเข้าเกียร์ D อ ย่ าลากเกียร์ต่ำ เพราะเครื่องยนต์จะมีรอบสูง ทำงานหนักจนเครื่องอาจ น็ อ คได้

2 ขับรถบนภูเข าที่มีทางคดเคี้ยวเป็นเวลานานเมื่อถึงทางตรงย าว ก็ควรแตะเบรกควบคุมความเร็วไว้ตลอดห้ามปล่อยรถไหลเองเ ด็ ดข า ด หากไปแตะเบรกทีเดียวก่อนถึงโค้งอาจมีเศษหินเศษดินบริเวณนั้นบวกความเร็วรถจนควบคุมไม่อยู่

3เมื่อขับลงเข าที่ลาดชัน ให้เปลี่ยนเกียร์ D มาเป็น D2 ถ้ายังเอาไม่อยู่ให้เปลี่ยนเป็นเกีบร์ L แต่อย่ าทำให้ขณะฝนตกทางบื่นรถจะเสียการทรงตัว ควรดูสภาพทางเป็นหลักในการพิจารณา

4 หากทีคนนั่งข้างก็ให้ดูสภาพทางที่เมื่อแน่ว่าแล้วไม่มีรถสวนมาให้ใช่วิธี ตั ดโค้ง วิธีนี้จะช่วยให้รถทรงตัวดี, เข้าโค้งได้เร็ว, รถให้กำลังของลูกบิดล้อไม่หนักทำงาน, ย างไม่ล้มตัวมากหน้าย างจะสัมผัสถิวถนนได้มากต ามไปด้วย แต่ต้องแน่ใจไม่มีรถสวนมาชนคุณ เช่น เข้าโค้งขวา ก่อนเข้าโค้ง ก่อนเข้าโค้งให้ถอนคันเร่งหักพวงมาลัยไปทางซ้ายนิดหนึ่งแล้วหักพวงมาลัยมอาทางขวาเพื่อทำโค้ง

5 ทางลูกรังหรือทางที่มีหินลอยถือได้ว่าเป็นถนนปราบเซียน หากไม่คุ้นเคยเส้นทางมาก่อนก็ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูง

6 สามารถเพิ่มระยะเบรกด้วยการเลี้ยวรถไปต ามไหล่ทางหรือมีพื้นที่ว่าง เพื่อเพิ่มระยะเบรก

7 การขับรถโค้งต่อเนื่องเป็นรูปตัว S มองให้ไกลมองให้ลึกให้แน่ใจว่าทางว่างไม่มีรถสวนมา ให้ถอนคันเร่งลงแล้วขับเสียบ ตั ดโค้ง ให้แนวการขับเป็นเส้นตรงที่สุด แต่การขับลักษณะนี้ถ้าไม่แน่ใจเส้นทางข้างหน้าหรือวิสัยทัศไม่ดีควรขับทางโค้งธรรมดาอยู่ในทางของเราเอง

8 การขับในวิสัยทัศนวิสัยไม่ดีทางโค้งแคบที่มีสันเข าบังสายต าควรเข้าโค้งแบบธรรมดาต้องบีบแตรส่งสัญญาณทุ กครั้งก่อนจะเข้าโค้งเพื่อป้องกันรถที่วิ่งสวนมา เนื่องจากรถเจ้าถิ่นจะขับโค้งรถ ตั ดเลนเป็นประจำ รับรองว่าเทคนินิคเหล่านี้มีประโยชน์แน่นอน สามารถใช้ขับรถ ขึ้น-ลง เข าได้อย่ างปลอดภั ยและลดภาระของรถยนต์ได้อย่ างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นในเส้นทางอันตร ายแบ บนี้ควรตั้งสติตลอดเวลาและอ ย่ าประมาทเ ด็ ดข า ดค่ะ

8เทคนิคการขับรถขึ้นลงเขาให้ปลอดภั ย เดินทางปลอดภัยทุกคนครับ มองปั ญ ห า ให้เหมือนกับ “เม็ดทราย” ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กแค่ “นิดเดียว”

เรียบเรียง 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box