เปิดยอดกฐินไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เยอะมาก เจ้าอาวาสยังตกใจ

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดต ามเรื่องราวหลังประเพณีออกพรรษา ซึ่งแน่นอนว่าจะมีประเพณีการทอดกฐิน และเรามักจะได้เห็นภาพการทำบุญทอดกฐินผ่านต ามาบ้างแล้ว และที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยทางเฟซบุ๊ค มนต์รักลูกทุ่งมิวสิค ได้เผยภาพพร้อมระบุว่า

ทอดกฐินวัดไอ้ไข่ ได้ประมาณ 58 ล้ า นบ าท เจ้าอาวาสตกใจเพราะได้มากเกินเกินคาด

ยอดกฐินปีนี้ กองปึกใหญ่ ๆ

ทำบุญทอดกฐิน เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบ ารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้

แหล่งที่มา มนต์รักลูกทุ่งมิวสิค

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ ไม่ จ น