ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนจัดซื้ อเครื่องฟอกไต เพื่อมอบให้โรงพย าบ าลนครพนม

โมทนาสาธุรับบุญร่วมกัน  ขอให้สุขภาพดี ถวายเครื่องฟอกไต กดแชร์ช่วยโรงพย าบ าล

ร่วมสร้างบุญอานิสงส์ใหญ่ต่อลมห ายใจเพื่อนมนุษย์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบปัจจัยจัดซื้ อเครื่องฟอกไต เพื่อมอบให้โรงพย าบ าลนครพนมร่วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์  ในโครงการรวมพลังความห่วงใย เพื่อต่อลมห ายใจผู้ป่ว ย

กำหนดมอบวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา13.00น. ณ วัดป่าสามัคคีธรรม อ.เมือง จ.นครพนม

เพื่อน้อมถวายบูชาคุณหลวงปู่เสมอ อุตตโร

สามารถร่วมบุญได้ที่

บัญชีวัดป่าศรีสมพร (เพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์) ธนาคารกรุงไทย  เลขบัญชี 9855206371

อนุโมทนาสาธุครับ

การทำบุญถวาย/บริจ าค เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นการให้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิ ตผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นให้เข าได้พ้นทุกข์ มีชีวิ ตอยู่ต่อไป นับว่าเป็นทานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องหลายอย่าง เป็นทั้งให้วัตถุทาน ให้ชีวิ ตเป็นทานด้วย อานิสงส์นั้น ผมเข้าใจว่ามีมาก เพราะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับชีวิ ตคน

ที่มา กระดาน บอกบุญ หล่อพระ

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ ไม่ จ น

Facebook Comments Box