สมฉายา ผู้ว่าฯ ขวัญใจประชาชน ดีใจกับคนปทุมธานีค่ะ

หลังจากเมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 ครม.มีมติที่ประชุมปรับโยกย้ายผู้ว่าราชการ ซึ่งถือว่ามีการโยกย้ายเร็วกว่ากำหนด โดย ผู้ว่าฯ นายชัยวัฒน์ อยู่ในรายชื่อโยกย้ายจากผู้ว่าฯ จ.เลย ไปเป็นผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี

หลังมีหนังสือการโยกย้าย ชาวเลยส่วนใหญ่ทราบข่าวพากันเศร้าใจ และเสียดาย บ างรายถึงกับร้องไห้ที่พ่อเมืองคนดีและเป็นต้นแบบการใช้ชี วิ ตติดดิน พอเพียง ต้องย้ายไปเป็นผู้ว่าฯ ที่ปทุมธานี ส่วนข้าราชการที่ร่วมงานเมื่อทราบข่าวต่างนิ่งเงียบไม่พูดอะไร

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ คนใหม่จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่หารือเร่งแก้จราจรติดขัด

เพจเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro ได้เปิด เ ผ ย เรื่องราวของผู้ว่าฯ ปทุมธานีคนใหม่ “ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์” ที่ได้เดินทางมาพาข้าราชการทานข้าวแกงริมถนนอย่างเรียบง่าย เพื่อจะได้ดูวิถีชี วิ ตชาวบ้าน รวมถึงหารือเรื่องแนวทางแก้ ปั ญ ห า การจราจรติดขัดบริเวณปากทางคลอง 3 อำเภอธัญบุรีด้วย

โดย ท่านผู้ว่าฯ หวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น พร้อมทั้งมอบผลไม้เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่จราจรที่ปฏิบัติหน้าที่

ชื่อเสียงแห่งความดีงามของ “ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” นั้น เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของชาวบ้านทุกๆ พื้นที่ ด้วยความที่เป็นผู้ว่าฯ ติดดิน คอยช่วยเหลือชาวบ้านเงียบๆ ไม่ออกสื่อ เช่นไปไถ่เครื่องมือทำมาหากินให้ชาวบ้าน หรือกางมุ้งนอนวัดเฝ้าระดับน้ำที่ขึ้นสูงด้วยความเป็นห่วงชาวบ้าน เป็นต้น

ประวัติความดีของ ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์ นั้น มีมาตั้งแต่ยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และต่อมาท่านก็ได้รับการโยกย้ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ไปเป็นผู้ว่าราชการประจำจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เลย เป็นเวลา 2 ปี พ.ศ. 9 เดือน

ยิ่งพลิกดูประวัติยิ่งต้องทึ่ง

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หรือชาวบ้านเรียก “พ่อบักต าว” เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 251O บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

เรียกได้ว่าเป็นคนเมืองเลยที่ได้กลับมาเป็นผู้ว่าฯเลย

เส้นทางนักปกครอง

ปี พ.ศ. 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ปี พ.ศ. 2551-2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

ปี พ.ศ. 2555-2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี พ.ศ. 2557-2558 หัวหน้าสำนักงาน รั ฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ. 2558-2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี พ.ศ. 2559-256O ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. 256O ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ปี พ.ศ. 256O ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 256O

จากเด็กกศน.คนเมืองเลย ที่เติบโตจนกลับมาเป็นผู้ว่าฯเมืองเลย

 สมฉาย า ผู้ว่าขวัญใจประชาชน

ที่มา : FM91 Trafficpro

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ ไม่ จ น

Facebook Comments Box