ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงช่วยเหลือครอบครัว

ขอเป็น 1 เสียงของคนไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เอามาใช้จ่ายอย่างไม่คิด …..ในการช่วยชี วิ ตพี่ชายผม……

ย าวหน่อย ช่วยอ่านหน่อยนะครับ แต่นี่คืออีกเหตุผลที่ผมรักและเทิดทูนสถาบัน

พี่ชายผม เป็นโร คลมชัก ตั้งแต่เด็กๆ กินย าต้ม ย าโร งบ าล ตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาตรี อาการหนักสุดคือ นอนเฉยๆก็ชักน้ำลายฟู มป าก ทุกคนในบ้านเครี ยด ร้องไห้หนั กมากโดยเฉพาะแม่และย าย

เมื่อตรวจละเอียด จึงพบว่า มีแผลเล็กมากๆและอยู่ลึกในสมอ ง เป็นส่วนที่ผ่ าตัดย ากมาก แต่ต้องผ่ า ถ้าไม่ผ่ า สุดท้ายจะลามไปส่วนอื่นเหมือนกระแสไฟฟ้า(ซึ่งตอนนั้นเริ่มลามแล้ว) และจะเอ๋อ ช่วยตัวเองไม่ได้ในที่สุด ซึ่ง รพ.มอ ตอนนั้นก็ไม่มีเครื่องมือและหมอที่ทำได้ขนาดนั้น แต่แม่ก็ไม่ยอม เพราะขึ้นชื่อว่าผ่ าหัวลูก ใครๆก็กลัว ผ่ าก็เสี่ยง ไม่ผ่ าก็เสี่ยง

เหมือนมีหมอกมาคลุมที่หลังคาบ้านอยู่หลายปี กินย าที่ รพ. มอ มาเรื่อยๆ จนหม อสงสาร ช่วยทำเรื่องให้รักษาที่ รพ.จุฬาภรณ์ ต ามโครงการของท่าน(ฟ้าหญิง พระยศในขณะนั้น) โดยรักษาร่วมกับระหว่าง รพ.จุฬาภรณ์ กับ รพ.จุฬาลงกรณ์ และแม่ยอมให้ผ่ าตัดในที่สุด

พีคสุดคือเปิ ดสมอ ง คาไว้ 2 วัน มีหมอระดับอาจารย์ ที่เก่งมาทำเคส เกือบเดือนที่อยู่ใน รพ.จุฬาภรณ์ (รพ.ที่ย า มเข้มงวด เพราะฟ้าหญิงมักจะเข้ามาทรงงานบ่อยๆ) จนหายดี ในที่สุด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบ 600,000 ใช่…..นั้นคือ “ภาษีก… ภาษีก… ที่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เอามาใช้จ่ายอย่างไม่คิดในการช่วยชี วิ ตคน (ยังสงสัย ทำไมการช่วยเหลือประชาชนส่วนนี้ สำนักพระราชวังไม่โฆษณาบ้าง) อย่ าด่ าครอบครัวผมเลยนะครับ ที่ใช้ภาษีท่าน เพราะถ้าไม่ได้ภาษีพวกท่าน ครอบครัวผมคงพบกับความมืดมนที่สุด เพราะไม่มีปัญญ าแน่นอน

ทุกวันนี้ ผมก็ชดใช้ภ าษีในส่วนที่ฟ้าหญิงเอามาช่วยพี่ชาย ด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี ข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริต ประกอบสัมมาชีพ มีความสุขกับชี วิ ตแบบไทยๆ

เมืองที่มีอิสระเสรีที่สุดในโลก กิน นอน เที่ยว ที่ไหนก็ได้ มีอิสระทางความคิด คิดต่างได้ แต่การแสดงออกโดยปราศจากความเคารพ ก็ไม่ควรได้รับความยอมรับเช่นเดียวกับการใช้ความรุ นแร งเช่นกัน

ผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ โดนเอาอะไรใส่สมอง หรือเสพสื่ออะไรมาบ้าง ความจริงที่อยู่ในโลกออนไลน์ มันน่ากลัวถ้ามันถูกปรุงแต่งด้วยความรู้สึก เรียกร้องสิทธิในสิ่งที่ ไม่เคยเสีย ลืมสิ่งสำคัญที่เรียกว่า หน้าที่ อย ากได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ดิ้นรนพย าย ามพอ

กฎหมายที่ต้องการล้ม ถ้ามองภาพรวม ก็เพราะมันไม่เอื้อให้นักการเมืองค ดโก ง หรือไม่ แต่นักการเมืองฉลาด เล่นกับความรู้สึกเด็กว่าสังคมไทยให้สถาบันอยู่เหนือทุกอย่างโดยไร้เหตุผล ประท้วงไล่นายก …… อันนี้คือสิทธิที่ทำได้

นี่คือจุดยืนผม อธิบ ายให้ทราบเฉยๆ ไม่ได้บอกให้ล บเพื่อนถ้าเห็นต่าง เพราะคำว่าเห็นต่าง

บอกได้เลยว่า ผมก้มกราบได้อย่างเต็มใจ เพราะไม่มองว่าคือการกดขี่ แต่คือการแสดงออกความรักและประเพณีที่ดีงาม อย่าเอาการเรียก I กับ You ระหว่างแม่ลูกของฝรั่งมาเป็นบรรทัดฐาน เพราะคนไทย แม้ไม่รู้จักกัน ก็เรียกกันเสมือนเป็นญาติกัน นี่แค่เรื่องพื้นฐานที่เราควรมีความเป็นตัวเอง และมีเหตุผลไตร่ตรอง

ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงช่วยเหลือชี วิ ตพี่ชาย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3kfsyn5

Facebook Comments Box