ข้อคิดเตือนสติ “การตำ ห นิ คนอื่น ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดี”

 “การตำ ห นิ คนอื่นว่าไม่ดี มันไม่ได้ทำให้ดูดีเลย”

ผมไม่ติเตียนใครเพราะตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดีผมไม่ยุ่งเรื่องใครเพราะหลายเรื่องผมยังเอาตัวไม่ รอ ด

ผมไม่วิ จารณ์ใครเพราะผมเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบผมไม่ถกเถียงกับใครเพราะผมก็ไม่ได้คิดถูกทุก อ ย่ า ง

ผมไม่ตัดสินใครเพราะตัวผมเองยังเคยพลาดพลั้งผมไม่ซ้ำเติมใครเพราะผมเองก็ยังหวังคนอื่นให้อภัย

ผมไม่ดูถูกใครเพราะผมรู้ชีวิตมีขึ้นมีลงผมสนใจแต่จะแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น

ผมจะไม่ไปตำหนินิสัยไม่ดีๆ ของคนอื่นหรอกมันเสียเวลาชีวิต

ไม่เคยมีใครดีขึ้นจากการชี้หน้า ด่ า คนอื่นมีแต่คนดีขึ้นจากการปรับปรุงและแก้ไขตัวเองถึงใครจะว่าเรา อ ย่ า ง ไรนิ่งไว้จะช่วยทุก อ ย่ า ง ดีขึ้นเราอาจเถียงว่าใครจะทนได้ปล่อยเขา ห ย า ม ศักดิ์ศรี ใครจะทนได้

หากมองอีกมุม เรากำลังฝึกฝนฝึกพัฒนาจิตให้สูงขึ้นต่างหากการไม่ตอบโต้เขาปล่อยให้เขาตำ หนิไปรับฟังเขาเราจะได้รู้ข้อเสียตัวเองมากขึ้นเพื่อมาพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น

คนเรา ด่ า คนอื่นส่วนมากต้องการสะใจต้องการระบ ายหากคนถูก ด่ า ไม่รับมาคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมคำพูดเหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้คำพูดไม่ดี เชิงดู ถูก เ ห ยี ย ด ห ย า ม ก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้พูดเอง

ไม่ต้องทำอะไรโต้ตอบเขา เพียงแต่ปล่อยเขาพูดไปเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองคนที่มองหาและจับผิดแต่การกระทำของคนอื่นคือคนที่ต้องการเอาเรื่องความ ชั่ ว คนอื่นมากลบความ ชั่ ว ตนเองชอบ เ ส พ เรื่องไม่ดี

ชอบนินทาว่า ร้ า ย คนอื่นชอบตอมของ เ ห ม็ น เน่าเหมือนแมลงวันที่มันชอบตอมของเสียชอบมองคนในแง่ ร้ า ย สิ่งเหล่านี้เมื่อทำจนเป็นปกตินิสัยชีวิตที่ชอบรับเอาแต่ของไม่ดีมากๆ จิตย่อมไม่ดี มักจะทุกข์ตลอดเวลา

สิ่งนั้นเรียกเป็นบ าปติดตัวเขาก็ อ ย่ า รับเอามาอ ย่ า ให้มันมาเป็นบ าปติดตัวของเราด้วยพัฒนาตัวเองให้ได้ทุกวันสะสมวันละนิดหน่อยไปเรื่อยๆ เวลาจะช่วย สติจะมา ปัญญาจะเกิดตัวเราก็จะดีขึ้นเอง

ไม่ยุ่งกับใครสบายใจที่สุดแล้ว

ที่มา : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ ไม่ จ น

Facebook Comments Box