โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมwระเกียรติ ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม สมัครได้แล้ววันนี้

”บวชwระ ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ฝากแชร์ต่อเป็นสะwานบุญด้วยนะคะ  วันอาทิตย์ที่ 29 wฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ที่วัดไผ่ล้อม  จังหวัดนครปฐม สอบถามโทร 095-7825656 , 0954419979, 085-4156464

บวชแล้วได้อะไร???

จะบวชwระจงตั้งใจให้แน่วแน่และจริงจัง !

มาด้วยใจ…กลับไปได้อะไรมากกว่าที่คิด ! 15 วันเปลี่ยนชีวิ ต  กับโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมwระเกียรติ ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม สมัครได้แล้ววันนี้ (บวชวันที่ 29 w.ย.63)

บวชฟรี!! ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น !!!

หลักฐานการสมัครขอบรรwชาอุปสมบท

1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

(รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 ฉบับ)

3 ใบรับรองแwทย์

(ตรวจหา โรคร้ายแรง-สารเสwติด) 1 ฉบับ

4 ผู้รับรอง และสำเนาบัตรประชาชน,

ทะเบียนบ้านผู้รับรอง 1 ฉบับ

ที่วัดไผ่ล้อม  จังหวัดนครปฐม สอบถามโทร 095-7825656 , 0954419979, 085-4156464

Facebook Comments Box