อนุโมทนาบุญ กองทุนหลวงพ่อพูลมอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่ว ย ให้โรงพยาบาล

กองทุนหลวงพ่อพูลมอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่ว ย ให้โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเพิ่มอีก4เตียง

เมื่อวันที่5ตุลาคม 2563 ที่ หน้าวิหารพระพุทธเมตต าประธานพร วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ร่วมด้วย นายกิตติศักดิ์  เมธาทัศน์ชวลิตและครอบครัว    พร้อมนายนาวิน ว่องวรพรกุลและครอบครัว    มอบเตียงผู้ป่ว ยไฟฟ้าให้โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเพิ่มอีก4เตียง โดยมีนางบุษกร  บุญดำเนิน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และคณะ  เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ซึ่งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  ได้กล่าวว่า การมอบเตียงผู้ป่ว ยแบบไฟฟ้า ในครั้งนี้  ทางกองทุนหลวงพ่อพูล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน  พร้อมคณะศิษยานุศิษย์  หลายท่านได้ร่วมกันร่วมกุศลใหญ่นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่ว ยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์   ซึ่งกองทุนหลวงพ่อพูล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน   พร้อมเดินที่หน้าช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนให้มากที่สุด และได้มีการจัดมอบเตียงไฟฟ้า

สำหรับผู้ป่ว ยให้กับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  นำไปใช้ ณ อาคาร 100 ปี สาธารณสุขโรงพยาบาลนครปฐม ไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน161 เตียง  และในวันนี้ได้มีการมอบเพิ่มเติมอีก 4 เตียง  ซึ่งเป็นเตียงที่ได้มาตรฐาน การรับรองจาก CE. UL  และเป็นมาตรฐานสากล เทียบเท่ากับที่ใช้ในห้องพิเศษโรงพยาบาลเอกชน ทำให้เป็นการยกระดับทางการดูแล และฟักฟื้นของผู้ป่ว ยให้เกิดความสะดวก สบายทั้งผู้ป่ว ย ญาติ  และทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ทำการรักษา

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ยังกล่าวต่ออีกว่า  กองทุนหลวงพ่อพูล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน  และคณะศิษยานุศิษย์ ไม่เพียงแค่ทำการมอบเตียงผู้ป่ว ยแบบไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เท่านั้น  แต่ยังได้มอบเตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลบ้านต าก  ในจังหวัดต ากไปแล้วจำนวน 8 เตียง  พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ อีกหลายรายการ  ซึ่งเป็นต ามความต้องการที่ร้องขอการสนับสนุนมา  ซึ่งผ่านมาก็ได้ทำการมอบให้ไปแล้วหลายแห่ง ทั้งนี้วัดไผ่ล้อมยังได้ตั้งเป้าว่า จะเดินหน้าทำงานเพื่องาน ด้านสาธารณะสงเคราะห์ และทำประโยชน์ให้สังคมต่อไป เพื่อให้พระพุทธศาสนา เพราะถือเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ 

 “จากวันนั้นที่ผ่านมา ช่วงที่อาตมาได้เข้ามาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  เพื่อมาเยี่ยมโยมมารดา ซึ่งมานอนพักรักษ าตัวที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  และพบว่าทั้งอาคารและเตียงที่รองรับผู้ป่ว ยนั้นมีไม่เพียงพอ  ผู้ป่วยหลายรายต้องมานอนพักที่นอกอาคาร

บางรายต้องนอนเปลสนามเป็นภาพที่น่าเห็นใจ  และมีเจตนาตั้งแต่นั้นมาว่าจะจัดหาเตียงมาให้ผู้ป่ว ย ให้ได้ใช้ให้มากที่สุดต ามกำลังที่จะทำให้ได้ กระทั่งมาถึงวันนี้ เมื่ออาคาร 100 ปี สาธารณสุขโรงพยาบาลนครปฐม  ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้น การจัดหาเตียงแบบไฟฟ้ามาให้ใช้งาน  จึงเป็นการทำได้ต ามเจตนารมตั้งแต่แรก

โดยมีคณะศิษยานุศิษย์หลายท่าน  ได้แสดงเจตนาในการร่วมบุญครั้งนี้จนทำให้เกิดการช่วยเหลือสังคม เป็นวงกว้างขึ้นในโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกด้วย” เจริญพร

เรียบเรียงโดย 1ไร่ ไม่ จ น

Facebook Comments Box