ชื่นชม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ล งแขกดำนาช่วยชาวบ้าน หลังจากน้ำท่วม

สวัสดีครับแอดมิน ขอนำเรื่องราวดีดีและกลายเป็นภาพสุดประทับใจ ย้อนเรื่องราวกลับไปเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา บ้านบุ่งเจริญ หมู่ ๑๓ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงแขกดำนาพร้อมประชาชน หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนัก ต้นข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหาย

ล่าสุด ทางผู้ว่าพร้อมพี่น้องประชาชนจิตอาสาร่วมล งแขกดำนาที่ได้รับความเสี ยหายจากอุทกภัย ฟื้นฟูนาข้าวที่ได้รับความเสียหายและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านสูบ และบ้านบุ่งเจริญ โดยจังหวัดเลยและทางส่วนราชการ หน่วยงานต่างต่าง เล็งเห็นถึงความสำคัญและไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้

ที่บ้านบุ่งเจริญ หมู่ ๑๓ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพี่น้องประชาชนจิตอาสาร่วมลงแขกดำนาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ฟื้นฟูนาข้าวที่ได้รับความเสียหายและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านสูบ และบ้านบุ่งเจริญ โดยจังหวัดเลยและทางส่วนราชการ หน่วยงานต่างต่าง เล็งเห็นถึงความสำคัญและไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนในครั้งนี้

ชื่นชม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ล งแขกดำนาช่วยชาวบ้าน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box