เกิ ดวันไหนใส่อะไรดี ถวายสังฆทานตามวันเกิ ด

วันเกิ ดถือเป็นวันสำคัญที่คนไทยเรา มักจะตื่นเช้าเพื่อทำบุญตักบ าตร หรือบ างท่านก็อาจไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัด การทำบุญถวายสังฆทานด้วยการจัดของถวายสังฆทานตามวันเกิ ดนั้น เป็นการทำมหาทานบ ารมีที่ยิ่งใหญ่ เพราะสังฆทานเรียกว่าเป็นประธานแห่งทานทั้งปวง และในแต่ละวันเกิ ดก็มีการจัดชุดสังฆทานที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เรามาดูกันว่าชุดสังฆทานที่มี ” การจัดของถวายสังฆทานตามวันเกิ ด ” ของแต่ละวันเกิ ดมีอะไรบ้าง

แพทย์ฉงน! ใครเป็นเส้นเลือดขอดต้องอ่านนี่ ก่อนโดนลบ!

ใส่ในแก้วเพียงแค่ 1 ช้อน ลดน้ำหนักได้สูงสุด 26 กิโลกรัม โดยไม่ต้องอดอา

เคล็ดลับของการลดน้ำหนักที่ไม่เคยเผยแพร่ให้ใครรู้!

คนเกิ ดวันอาทิตย์

การถวายสังฆทานวันเกิ ดเพื่อเสริมด วงนั้น ควรทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์น้ำ เพราะเป็นการปล่อยทุกข์โศกลงสู่แม่น้ำ และเสริมดว งด้านเ งิ นทองด้วยการถวายสังฆทานเครื่องอุปโภค อย่างไฟฉาย หลอดไฟ เทียน แว่นตา รวมถึงข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น เพื่อให้ผลบุญหนุนนำชี วิ ต ไปในด้านที่ดี

วันเกิด

คนเกิ ดวันจันทร์

คนที่เกิ ดวันจันทร์นั้น ควรไปไหว้พระขอพรอยู่เป็นประจำ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชี วิ ต  และขอพรให้ชี วิ ต เจริญรุ่งเรือง ส่วนการทำบุญวันเกิ ดด้วยการถวายสังฆทานเครื่องบริโภคอย่างสมุนไพรพร้อมชง เช่น ขิงผง ชารางจืด และน้ำมะตูม เป็นต้น หรือจะถวายกาน้ำ กระติกน้ำเป็นสังฆทานก็ได้เช่นกัน

อย่าทรมานตัวเองด้วยการอดอาหาร ลองดูวิธีของนักเรียนอัจฉริยะ

เคล็ดลับจากสุมาลี ลดน้ำหนัก 20 กิโล ไม่ต้องออกกำลังกาย วิธีนี้ง่ายจริง

คนเกิ ดวันอังคาร

เน้นการถวายสังฆทานวันเกิ ดที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง เช่น มีดโกนและกรรไกรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พระสงฆ์ข า ดไม่ได้ รวมไปถึงการถวายผ้าไตรจีวรเป็นสังฆทาน จะช่วยเสริมด วงในเ รื่ อ งของเ งิ นทอง และที่สำคัญชาววันอังคารควรไปไหว้พระขอพรในวันเกิ ดที่วัดโพธิ์ ซึ่งมีพระประจำวันเกิ ดประดิษฐานอยู่อีกด้วย

คนเกิ ดวันพุธ

ควรเลือกถวายเป็นชุดสังฆทานย าต่าง รวมไปถึงการถวายสังฆทานด้วยหนังสือธรรมะ อุปกรณ์เครื่องเขียน อย่าง สมุด ปากกา ดินสอ เป็นต้น เพราะชาววันพุธเป็นคนคิดเร็วทำเร็ว และชาววันพุธมักมีปัญหาด้านสุขภาพ การถวายสังฆทานย า หนังสือธรรมะและอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นสังฆทานวันเกิ ด จะช่วยเสริมในด้านสติปัญญาและมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

คนเกิ ดวันพฤหัสบดี

การทำบุญวันเกิ ดของคนวันพฤหัสบดี ควรหาเวลาไปปฏิบัติธรรม เพื่อสงบจิตใจและเสริมให้ชี วิ ต ดีขึ้น แต่ถ้าอย า กเสริมด วงด้านการเ งิ น คนวันพฤหัสบดีก็ควรถวายสังฆทานวันเกิ ดด้วย สบง จีวร ผ้าอาบน้ำฝน รวมถึงพระพุทธรูปเป็นสังฆทานนั่นเอง

คนเกิ ดวันศุกร์

ผู้ที่เกิ ดในวันศุกร์นั้น นอกจากการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตให้สงบแล้ว ก็ควรทำบุญวันเกิ ดด้วยชุดสังฆทานเครื่องอุปโภคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น สบู่ แปรงสีฟัน ย าสีฟัน น้ำย าทำความสะอาดห้องน้ำ ถังขยะ หรือจะทำบุญด้วยการกวางลานวัด ขัดห้องน้ำวัดก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยเสริม๑วงด้านโชคลาภอีกด้วย

วันเกิด

คนเกิ ดวันเสาร์

สำหรับใครที่เกิ ดในวันเสาร์ให้ทำบุญวันเกิ ดด้วยการไหว้พระขอพรเป็นประจำ จะช่วยเสริมให้ชี วิ ต เจริญรุ่งเรือง สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา หรือถ้าอย า กเสริม๑วงด้านการเ งิ น ก็ถวายสังฆทานวันเกิ ด ด้วยสังฆทานเครื่องอุปโภค อย่าง ร่ม ย่ามพระ รองเท้า หรือจะเป็นชุดสังฆทานย า ชุดสังฆทานผ้าไตร รวมไปถึงชุดสังฆทานเครื่องบริโภค เป็นต้น

เกิดวันไหนใส่อะไรดี ถวายสังฆทานตามวันเกิด

แหล่งข้อมูล sirinanmongkol

Facebook Comments Box