ด่วน! รับสมัครไปทำงานเกาหลี เตรียมสอบภาษา 28 – 31 ต.ค.

รับสมัครไปทำงานเกาหลี เตรียมสอบภาษา พี่น้องแรงงานที่ต้องการไปทำงานเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย และไม่เสี่ ยงถูกหล อกเสี ยเงินฟรีฟังทางนี้ กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงานที่เกาหลีใต้ โดยต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานต ามที่ทางการเกาหลีใต้กำหนด

สำหรับประเภทงานที่รับสมัคร คือ งานก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย

งานเกษตร/ปศุสัตว์ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง

อายุ 18 – 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอ าญา ไม่เคยถูกปฏิเสธการเข้าเกาหลีใต้ ฯลฯ

โดยจะเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 ต.ค. 63

โดยลงทะเบียนเพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่สมัครได้ที่ toea.doe.go.th ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0 2245 9429 หรือ 0 2245 6716 หรือ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือ โทร.สายด่วน 1506 กด 2

หากท่านใดประสงค์ทำงานสามารถติดต่อต ามเบอร์โทร. 0 2245 9429 หรือ 0 2245 6716 หรือ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือ โทร.สายด่วน 1506 กด 2

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น