ยืมเงินเขามาแล้ว รีบคืนเถอะ บางทีคนที่ให้ยืม เขาก็ลำบากเหมือนกัน ได้โปรดอย่าเห็นแก่ตัวเลย

เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า..

“ถ้าไม่อย ากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเ งิ น”

ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบ าก เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน

บ างคนต้องบ ากหน้าไปทวง แต่ก็ยังไม่ได้คืน

ต้องเสียเพื่อนไปเพราะเ งิ นไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว

แม้เราจะทำอะไรเข าไม่ได้ แต่บ าปกรรม ทำหน้าที่ของมันเสมอ

คุณ ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช

นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ

ยืมเ งิ นแล้วไม่คืน จะได้รับผลกรรมอย่างไร

โดยสรุปได้ว่า

ผลกรรมของการยืมเ งิ นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เพราะจะแปรไปตามเจตนาของผู้ยืม

บ างคนยืมแล้วเจตนาจะคืน แต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้

ผลกรรมย่อมแตกต่างจาก ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน

หรือบอกผลัดไปเรื่อย ๆ

ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ เป็นกรรมทางใจ

อยู่ที่จะเลือก ต่อเวรหรือหยุดเวร

แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเ งิ นให้เข าฟรี ๆ

แต่ทางธรรมคือเรายกหนี้กรรมให้เข าไปแบกแทน

ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่า

สมควรจะโกรธแค้นตัวตๅยตัวแทนนี้อยู่หรือไม่?

โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้

ยืมเ งิ นแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน

ต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไร

ก็จะพออนุมานถูกว่า ผลกรรมน่าจะประมาณไหน

รูปแบบของกรรม แปรไปตามเจตนา

รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย

บ างคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่า

จะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ย แล้วคืนได้ตามนั้น

พร้อมของแถมตามข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันที

คือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน

ฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส

ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูด

มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

บ างคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย

อย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ได้ผิดศีลข้อ 2

แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน

คือ ความทรมานใจ การข าดความนับถือตัวเอง

และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น

ส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อ

เช่นที่ให้เ งิ นใครยืมแล้วไม่ได้คืน

เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น

บ างคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ

ไม่ฟันธง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร

คิดเผื่อไว้แค่แผ่ว ๆ ว่า เดี๋ยวมีมาก ๆ ค่อยให้

แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไป ๆ มีสิทธิ์พลิกจาก “เดี๋ยวจะคืน”

เป็น ไม่คืนดีกว่า เอาได้ง่าย ๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้

จะลืมความสัมพันธ์เก่า ๆ หมด พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้

แต่เกิดความเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ

รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีฉัน แปลว่าเ งิ นฉัน

เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น

ความสำคัญมั่นหมายว่า “ของฉัน” ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่นั่นแหละ

คือมุขเด็ด ที่กิเลสบงการ ให้ก่อบ าปกันดื้อ ๆ

ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็ก ๆ

อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะตา

ที่ดูเหลวไหลไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน

อีกวันกลับมลายหายไป ราวกับความฝัน เป็นต้น

บ างคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก

แต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืน

พร้อมดอกเบี้ยมหาศาลบ านตะไท

ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ อย ากประชดแบงก์ที่กู้ย ากกู้เย็นนัก

อันนี้ผิดศีลข้อ 2 เต็ม ๆ เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์

ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ 4 มาด้วย

ฉะนั้น ในที่ที่กรรมเผล็ดผล โทษสถานเบ าในโลกมนุษย์

คือต้องเหมารวมทั้งผลของ การผิดข้อ 2 และ 4 รวมกันสองกระทง

ผลของข้อ 2 คือเป็นผู้มีทรัพย์พินาศด้วยเหตุร้าย

ผลของข้อ 4 คือเป็นผู้ถูกหลอกลวง ถูกใส่ร้าย

พูดง่าย ๆว่า มีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ร้าย ใส่ไคล้

หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้สารพัด

แต่ข้อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส

คือ คนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี

ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเ งิ นคนอื่นได้

ทำให้เข าเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้

ก็แปลว่าต้องทำบ าป ร้ายกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อย ๆ

ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริง

ก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์

จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็น ๆ กัน

ขณะเป็นมนุษย์ ในฐานะคนถูกโกง

ก็ต้องระลึกด้วยว่า เกมกรรมยังไม่จบ

คนถูกโกง ก็ต้องมีกรรมในขั้นต่อไป

เมื่อทวงแล้วไม่คืน เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ

(เพราะมักไม่มีสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษรกัน)

ที่สุดก็เหลือกรรมทางใจ จะคุมแค้น

อย ากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจ

หรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดี

ชาตินี้ได้รู้จักศาสนา ที่สอนเรื่องเหตุและผล

ทำเหตุอย่างไรมา ก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้าง

รู้แล้วเราจะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวร

ทางโลกเหมือนยกให้เข าได้เ งิ นไปฟรี ๆ

แต่ทางธรรมคือ ยกหนี้กรรมให้เข ารับไปแบกแทน

ในเมื่อมีตัวตๅยตัวแทนมารับช่วงถึงที่

เราสมควรแค้นเคืองหรือขอบคุณ

อย่าทำร้ายความเป็นเพื่อนด้วยคำว่ายืมตังค์ อย่าปล่อยให้อยู่ลำพังพร้อมกับคำว่าไม่คืน

Facebook Comments Box