ขบวนต้นกฐินสามัคคี 69 กอง แห่ไปวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ รอบเมืองศรีสะเกษ

ขบวนต้นกฐิน 69 กอง แห่ไปวัดที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ รอบเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงงานบุญกฐิน ชาวพุทธหลายคนพากันไปทำบุญต ามวัดใกล้บ้าน และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก็ได้มีงานบุญครั้งใหญ่อีกครั้ง ที่บริเวณถนนด้านหน้าวิทย าลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดี มหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา พร้อมด้วย ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ กรรมการสภามหาวิทย าลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทย าลัย ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา และวิทย าลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ จัดขบวนแห่ต้นเงินและกองกฐินสามัคคี ซึ่งขบวนแห่กองกฐินจัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการต า

โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาทุกคนพากันแต่งกายด้วยชุดไทย ถือต้นเงินกฐินจำนวน 69 ต้น ๆ ละ 30,000 บาท และองค์กฐิน มีขบวนแห่รถสามล้อดอกลำดวน จำนวน 80 คันตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทย าลัยและคณะอาจารย์ที่อาวุโสแต่งชุดไทยได้นั่งบนรถสามล้อ แห่ไปต ามถนนทุกสายรอบเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ ได้มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวศรีสะเกษเป็นอย่างมาก และพากันนำเอาเงินมาติดใส่ต้นเงินเพื่อเป็นการร่วมสมทบทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้

โดยได้รับความเมตต าจาก พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระเทพวิสุทธิญาณ หรือหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล พระสายวิปัสสนาจารย์ จากวัดอนาลโยทิพย าราม ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเย า ซึ่งเป็นพระเถระสายพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต และ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา นั่งบนรถสามล้อในขบวนแห่กองกฐินสามัคคีที่ยิ่งใหญ่สวยงามย าวเหยียดในครั้งนี้ด้วย

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดี มหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทย าลัย คณะอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่า ในช่วงเทศกาลกฐินของ จ.ศรีสะเกษปีนี้มีวัดในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษที่ยังไม่มีใครไปจองทอดกฐินเลย จำนวนทั้งสิ้น 69 วัด ตนและคณะจึงได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวายวัด ทั้ง 69 วัด

บุญกฐิน ชาวพุทธหลายคนพากันไปทำบุญต ามวัดใกล้บ้าน หรือวัดที่ตนเคารพศรัทธา

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box