ทำให้มะละกอผลดก ด้วยภู มิ ปัญ ญ าชาวบ้าน

มะละกอทั่วๆไปมีลักษณะลำต้นเดี่ยว ออกดอกติดผลที่ยอดหรือคอเหมือน ต้นต าลหรือต้นมะพร้าว บ่อยครั้งที่เห็นต้นมะละกอต้นเดียวมีหลายยอดและทุกยอดมีดอกผลต ามปกติ

การเรียนแบบธรรมชาติ ก็คือเมื่อต้นมะละกอโตจนยืนต้นได้ดีแล้ว ให้ตัดต้นจนเหลือต่อสูงจากพื้น 30 ถึง 50 เซนติเมตร ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ ผ่านไปประมาณ 3 สัปดาห์แขนงข้างต้นก็จะเจริญเติบโตเป็นลำต้นใหม่ที่พร้อมให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ แล้วบำรุงให้ดีต่อไป

ตอของต้นมะละกอจะแตกยอดขึ้นมาใหม่หลายยอด ให้เลือกยอดที่อยู่ตรงกันข้าม 3–4 ส่วน ยอดอื่นให้ตัดทิ้งให้หมด เพียงเท่านี้เราก็ได้ต้นมะละกอเท่ากับจำนวนยอดที่เหลือไว้ต ามต้องการหรือมะละกอ 1 ต้น 1 ตอกลายเป็น 3 – 4 ต้น นั่นเองบำรุงเลี้ยงต่อไปให้ดี ทุกยอดก็จะออกดอกติดผลเหมือนต้นมะละกอทั่วไป เทคนิคนี้ใบมีดต้องสะอาดนะครับ จากนั้นก็คลุมด้วยถุงหรือแก้วพลาสติกเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้า เสร็จแล้วให้บำรุงต้นด้วยมูลสั n ว์เก่า

การเอนต้นมะละกอ

การเอนต้นมะละกอไม่ใช่เทคนิคใหม่แปลกอะไร แต่คนโบราณทำกันมานานแล้ว ใช้กับต้นพริกก็ได้เหมือนกัน เป็นการแกล้งให้ต้นมะละกอตกใจ ท่านผู้รู้กล่าวไว้แบบนั้น

สำหรับการเอนต้นมะละกออายุประมาณ 1 เดือน โดยใช้เชือกฟาง หรือวัสดุอื่นๆ นำมาผูกยึดบริเวณลำต้นแล้วค่อยๆ ดัดเอน ต้นมะละกอลงต ามแนวราบกับพื้น ค่อยๆ นะครับ อย่ าให้มีแ ผ ลฉีกข าดมะละกออาจติดเ ชื้ อได้ หลังจากนั้นประมาณ 4 – 5 วัน จะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง โดยลำต้นมะละกอบริเวณที่ผูกเชือกฟางไว้จะเอนลงต ามแนวที่รั้งเชือกไว้ และส่วนถัดจากเชือกจึงจะสงบหัวขึ้นในแนวตั้ง วิธีการนี้จะช่วยให้ต้นมะละกอเตี้ยลง เก็บผลผลิตได้ง่ายอีกด้วยได้ผลมากขึ้นและระบบรากก็ยังแข็งแรงขึ้นด้วย

ใช้หินทับที่โคนต้นเพื่อบังคับให้ต้นมะละกอเอน

เป็นอย่ างไรบ้างครับเทคนิคการทําให้มะละกอลูกดกที่นำมาฝากกัน ต้องอย่ าลืมนะครับว่าต้นมะละกอที่ปลูกนั้นลูกอาจจะดกไม่เหมือนกัน เ นื่ องจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกันด้วย อย่ างไรก็ต ามทำพื้นฐานให้ดีก่อน ดิน น้ำ แสงแดดอากาศความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมจากนั้นจึงนำเทคนิคการทำให้มะละกอลูกดกด้านบนไปลองใช้ดูนะครับหวังว่าคงจะชอบกัน ข้อมูลรวบรวมจากปราชญ์ชาวบ้าน

ประโยชน์ของมะละกอ ผลไม้เพื่อสุขภาพ ต้านโรคได้

ต้านมะเร็ง

บำรุงหัวใจ

ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น

เสริมสร้างความจำและบำรุงสมอง

บรรเทาอาการท้องผูก

แหล่งที่มา https://bighealthyplant.com

Facebook Comments Box