จับตา! ซุปเปอร์ไต้ฝุ่น “โคนี” ต่อจาก โมลาเบ มุ่งหน้ าถล่ มไทย

จับตา! ซุปเปอร์ไต้ฝุ่น “โคนี” กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ ชี้ เป็นพา ยุซุ ปเปอร์ ไต้ฝุ่น ระดับ 5 มี ความ รุนแ s ง สุด ใน ปี 2020 อีกทั้งยังเป็นพายุที่มีความ รุนแ sง ที่ สุด ในศ ตวรรษ แรงที่สุดในโลก!

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เพจ เตือนภั ย พิ บั ติ วา ต ภั ย ฝน ฟ้า พา ยุ เพจ 2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “พ า ยุ ซุ ป เปอร์ ไต้ ฝุ่ น โคนี RollyPH ทวีความ รุ นแร ง เพิ่ม ขึ้น อีก” กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง ข้อมูลช่วงเวลา 19:00น. ถึง 08:00น. เช้า1/11/2563 ,ข้อมูลJTWC ลมคงที่ 314 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมกระโชก 379 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5 ที่มีความรุนแรงที่สุดในปี2020 เป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในศตวรรษ แรงที่สุดในโลก

เพจ ข่าวปากช่องนิวส์ เองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ฝนภาคอีสานจะเริ่มคลี่คล ายลง ภาคเหนือภาคกลางฝนจะเพิ่มขึ้น อิทธิพลจากพ ายุโมลาเบ ก็จะหมดไป โคนี พ ายุลูกต่อไป มาไกลจากเกาะกวม

ข้อมูลวันนี้บ่งนี้ว่า มีโอกาสพัฒนาเป็นพ ายุไต้ฝุ่นระดับ3-4 เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ผ่านฟิลิปินส์ลงทะเลจีนใต้วันที่2-3 พย. และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ!!!

เกิ ดพายุในฤดูหนาว ผิ ด ปกติไหม ย้อนข้อมูลไปดูปี 2013 ณ ห้วงเวลาเดียวกันนี้เคยมีพ ายุกรอชาพัดมาแถวภาคอีสาน สรุปว่า เป็นเห ตุการณ์ปกติที่ไ ม่เกิ ดขึ้นบ่อย เตรียมตัวรับมือ

โพสต์ดังกล่าว https://www.facebook.com/pakchongnew/posts/2862274414006537 อย่ างไรก็ตามหากมีความคืบหน้ าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ ข่าวปากช่องนิวส์ เพจ เตือน ภั ยพิ บั ติวาต ภัย ฝนฟ้าพ ายุเพจ2