น้ำ รพีภัทร สอนลูกให้ใช้ชีวิตติดดิน ช่วยพ่อเกี่ยวหญ้าเลี้ยงควาย

เป็นอีกหนึ่งดาราພระเอกหนุ่ม ที่ใช้ชี วิ ตติดดินแบบลูกทุ่งๆ สำหรับ “น้ำ รພีภัทร เอกพันธ์กุล” ที่ตอนนี้ใช้ชี วิ ตอยู่กับภรรย าแลະลูกอีก 2 คน ทำ รพีภัทรฟาร์มไก่ชน เลี้ยงค ว า ย

ใช้ชี วิ ตอยู่แบบบ้านๆ อย่างมีความສุข อยู่ที่บ้านเกิด ຈังหวัดนครนายก

ครอบครัวิน้ำ รพีภัทร น่ารักมากๆ

ล่าสุด… “น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล” ก็ได้โพสต์ภาพลูกชาย “น้องโอเชี่ยน” ที่กำลังนำหญ้าไปให้ควาย เป็นการฝึกສอนลูกชายให้รู้จักทำงาน ด้วยวิถีชี วิ ตแบบบ้าน ๆ โดยรະบุว่า…

“ลูกສาวเลี้ยงไก่ ลูกชายเลี้ยงควาย โอเชี่ยนตัดหญ้าให้ควายกินเอง เฉียบ! ສวัສดีเช้าวันทำงานทุกท่านครับ”

ลูกชายเกี่ยวหญ้าเอง เพื่อที่จะนำไปให้ควายกิน

 ສอนให้เรียนรู้ เกี่ยวหญ้าและนำไปให้ควายกิน ສุดยอดเลย

ສอนให้ลูกชายใช้ชี วิ ตแบบติดดิน ถึงแม้ว่าพ่อจະเป็นดารารະดับพรະเอก แต่ให้ดูพ่อเป็นตัวอย่าง เลี้ยงไก่ เลี้ยงคว า ยใช้ชี วิ ตแบบบ้านๆ สบ ายๆ อบอุ่นและมีความสุข

น้ำ รพีภัทร ສอนลูกให้ใช้ชี วิ ตติดดิน

ขอบคุณที่มาຈาก. Nam Rapeepat

Facebook Comments Box