เจ้าอาวาสคื นเงินกฐิน น้อยใจเตรียมงานเหนื่ อย ได้ไม่ถึงล้าน

เจ้าคณะจังหวัด ให้สอบด่วน เจ้าอาวาสที่ลพบุรี คื นเงินกฐินกว่า 8 แสน หลังบ่นเตรียมงานเหนื่ อย แต่ยอดเงินไม่ถึงเป้า 1 ล้านบ าท ล่าสุดเจ้าตัวออกมายอมรับผิดเสียงอ่อย ไม่คิดว่าเรื่องจะบ านปลายใหญ่โต พร้อมรับจะหาเงินส่วนนี้มาชดใช้เอง ขณะที่ประธานทอดกฐิน นำไปบริจ าคต่อให้วัดที่ยังข าดแคลน

กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เมื่อมีประชาชนได้โพสต์ภาพและข้อความว่านำเงินไปถวายเจ้าอาวาสวัด จ ากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมกันอนุโมทนาทำบุญทอดกฐิน จำนวนเงินกว่า 8 แสนบ าท แต่เจ้าอาวาสวัดไม่พอใจจ ากเงินที่มาร่วมทำบุญไม่ถึง 1 ล้านบ าท เรียกประธานกฐินให้มารับเงินคืนไป โดยไม่สนใจญาติโยมที่ตั้งใจทำบุญ ส่งผลให้การทำบุญในครั้งนี้กลับกลายเป็นความทุกข์ หลายคนอัดอั้นตันใจ มีการวิพากษ์วิจ ารณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจนอาจกระทบถึงแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ได้มีกระแสในโซเชียล ประชาชนชาวลพบุรีไม่พอใจเจ้าอาวาสวัดดงสวอง ต.เข าสามยอด อ.เมืองลพบุรี ที่นำเงินกฐินสามัคคีคืนประธาน เนื่องจ ากไม่พอใจที่ยอดกฐินน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ ทำให้พุทธศาสนิกชน คนนักบุญทั้งหลายงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเดือดดาลกับเหตุดังกล่าว บ างคนด่ าทอด้วยคำหย าบค าย ถึงขั้นจะรวมตัวกันขับไล่ให้เจ้าอาวาสออกจ ากพื้นที่ ที่สร้างความหดหู่ หม่นหมองกับพุทธศาสนา เพราะเห็นเงินสำคัญกว่าบุญ

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายสุรินทร์ บุญเสริม อายุ 60 ปี สมาชิกสภาเทศบ าล ต.เข าสามยอด และเป็นประธานในการทอดกฐินในครั้งนี้ที่บ้าน พร้อมครอบครัว และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ นายสุรินทร์ เล่าว่า ตนเอง ครอบครัว เพื่อนๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้นำเงินจ ากการร่วมทำบุญจำนวน 351,387 บ าทไปถวายเจ้าอาวาสวัดดงสวอง ซึ่งตนและครอบครัว ทำบุญที่วัดนี้มาตั้งแต่จำความได้ จนวัดเจริญรุ่งเรือง งดงามเป็นที่เชิดหน้าชูต าของจังหวัด เมื่อรวมกับเงินที่นักบุญได้ร่วมกันปีนี้ก็ประมาณ 8 แสนบ าทเศษ ต่างอิ่มบุญกันทั่วหน้า ถึงแม้ปีนี้จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจ ากเศรษฐกิจ และ ซึ่งก็คิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไร

จนมาเห็นว่า เจ้าอาวาสวัดได้โพสต์ข้อความว่า “ปีนี้โยมถามว่าได้กี่ล้านเห็นคนเยอะมาก บอกไม่ถึงล้านเข าอาจมาดูความสะอาดเป็นระเบียบของวัดเลยลืมทำบุญ เหนื่ อยเตรียมงานเป็นเดือนเพื่อให้ญาติโยมเห็นจะได้ช่วยบริจ าค ไม่หายเหนื่ อยกับสิ่งที่ทุ่มเท ตั้งใจดี ดีใจเห็นคนเยอะมาก แต่ท้อใจกับยอดที่ได้”

นายสุรินทร์ เล่าต่ออีกว่า ไม่เพียงเท่านั้นท่านเจ้าอาวาสยังโพสต์ว่า เอาผ้าไตรจีวรจ ากวัด ไปบอกบุญ แล้วเอาเงินจ ากผ้าไตรจีวรมารวมกับยอดกฐิน ซึ่งสร้างความอัดอั้นตันใจจนบอกไม่ถูก เราเป็นคนชอบทำบุญแต่กลับมาถูกข้อกล่าวหาอมเงิน จนครอบครัวรับไม่ได้ จึงได้ติดต่อกับท่านขอพบเพื่อเจรจ า แต่ท่านกลับตัดบทขอคืนเงินให้โดยไม่สนใจคำคัดค้านของใคร ซึ่งได้นำเงินทั้งหมดไปบริจ าคให้กับวัดที่ข าดแคลนในพื้นที่จำนวน 4 วัดในวันเดียวกัน

จ ากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดดงสวอง เพื่อขอพบกับพระอธิการวราวุธ ชินวโร เจ้าอาวาส เพื่อสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งท่านได้แสดงสีหน้าสลด พร้อมทั้งกล่าวคำขอโทษกับเหตุการณ์ทั้งหมด รวมถึงประธานกฐิน และนักบุญทุกท่าน โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ว่าเป็นความเข้าใจผิด สื่อสารผิดพลาด ซึ่งไม่คิดว่า มันจะบ านปลายลุกลามไปทั่ว โดยมีพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปได้กล่าวตำหนิถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับวัดที่กำลังพัฒนาเช่นนี้ ขอยอมรับผิดทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเงินก็จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว จะหาเงินมาทดแทนส่วนที่ข าดหายไปในการทอดกฐินในครั้งนี้จนครบ

ทางด้านพระครูสิริจริย าภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเสาธงทอง พร้อมคณะสงฆ์ ซึ่งเดินทางมายังวัดดงสวอง เพื่อสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเจ้าคณะอำเภอได้กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้ตรวจสอบแล้วในโซเชียลและพย านบุคคล รวมถึงพระอธิการวราวุธ เจ้าอาวาสวัดดงสวอง สรุปแล้วคือมีมูลเหตุความจริง ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะว่าพระวราวุธเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน ตั้งแต่มารักษาการเจ้าอาวาสกว่า 4 ปี สร้างแต่คุณงามความดี สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดแห่งนี้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สอบถามถึงที่มาว่าทำไมจึงกระทำเช่นนี้ ทุกอย่างผิดกฎระเบียบของสงฆ์ทั้งสิ้น สร้างความมัวหมอง เสื่อมศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชน

“คนทำบุญที่ตั้งใจด้วยจิตอันบริสุทธิ์ แต่ท่านมาทำให้ภาพลักษณ์เสียหายภายในพริบต า คุณงามความดีที่สั่งสมมาหมดสิ้นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โยมสุรินทร์ ส.ท.เข าสามยอด ที่อาตมาเองรู้จักมักคุ้น เนื่องจ ากเป็นนักบุญตัวจริง ทั้งนี้ ได้รับมอบหมายจ ากเจ้าคณะจังหวัดให้มาสอบสวนหาข้อเท็จจริง ในเบื้องต้น ได้ว่ากล่าวตักเตือน หรืออาจจะให้หยุดรักษาการเจ้าอาวาสไว้ก่อน จนกว่าจะสอบสวนเสร็จสิ้น และอาตมาขออวยพรให้กับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านสร้างคุณงามความดีต่อไป ดำรงคงความเป็นศาสนาพุทธ ให้จรรโลงอยู่กับคนไทยสืบไป”

เงินทองเป็นของนอกกาย สาธุ