Wednesday, 29 November 2023

ถ้าเรามัวแต่มองหาสิ่งที่ข าด บ างทีเราอาจจะพล าดสิ่งดีๆที่มี

บ างครั้ง…เรามองหา สิ่งที่ข าด จนพล าด สิ่งที่มี และบ างครั้งก็เฝ้าหา สิ่งที่ดี จนทำให้ สิ่งที่มี นั้นหายไป ” ประโยคเด็ดประโยคนี้ หล ายคนคงเคยอ่านเจอในโซเชียลกันอยู่บ่อยๆ ใช่มั้ยคะ แต่สังเกตได้ว่าไม่ค่อย มีใครขยายความหรือให้คำจำกัดความที่ลงลึกกับประโยคดังกล่าว กันเท่าไรนัก เอาจริงๆ ถ้าอ่านดูดีๆ ความหมายของประโยคนี้ก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว แต่วันนี้ ทางเราอย ากมาขยายความ เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจมากขึ้น เผื่อบ างทีใครอย ากเอาไปเป็นข้อคิด เตือนใจ หรือหันกลับมามองตัวเองว่า เรา “กำลังมองหาสิ่งที่ข าดจน ทำให้ต้องพล าดสิ่ง ที่มีไปรึเปล่า ?”

บนโลกแห่งความเ ป็นจริงคนเรามักจะมองว่าอะ ไรที่ อยู่ใกล้ตัว อะไรที่มีอยู่แล้วมักไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไรนัก แต่จะพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มีเพื่อให้ได้มา แม้ว่าการตามห าจะทำให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบ ายใจ หรือความ ลำบ ากก็ยอม ทั้งสิ่งของ หรือแม้แต่คนรอบกาย มาถึงตรงนี้หล ายคนอาจเกิดคำถามว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นสำคัญกับเรา เรื่องนี้ขอแนะนำว่ าใ ห้คุณมองและไตร่ตรองดูให้แน่ใจ และคิดดูดีๆ ว่าถ้าคุณข าดสิ่งนั้นไปจริงๆ ชีวิตของคุณจะยังโอเคอยู่หรือเปล่า ถ้าคำตอบคือ “ไม่โอเค” แสดง ว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็ไม่ต้อง ไปเสาะแสวงหาอะไรเ พิ่มอีกเพื่อให้ตัวเอง  ต้องลำบ าก ต้องทุกข์ ต้องไม่สบ ายใจ เพียงแค่รักษาสิ่งที่มีนั้นเอาไว้ให้อยู่เพื่อชีวิตจะได้โอเคแบบนี้ไปนานๆ ก็พอ

ตามหาสิ่งที่ข าด ไม่สำคัญเท่ารักษาสิ่งที่มีในขณะที่บ างคนก็มีทุ กอย่างพร้อมแล้วแต่ยั งพยายามมองหาสิ่งต่างๆ อยู่ร่ำไป จนทำให้สิ่งสำคั ญในชีวิตหายไป มาหาความสุข กับสิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่เสียก่อน บ างทีกลับมองว่าชีวิตที่เจอมีแต่ปัญหามากมายนั้นมาจ ากสิ่งที่ตัวเองยังข าดและตามหา ก็ได้แต่นั่งบ่นระ บ ายอารมณ์ออกมา แต่มีไม่กี่คนที่พยายาม คิดหาวิธีแก้ไข หาคำตอบในสิ่งที่จะ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น การที่คุณตั้งทัศนคติที่จะพยายามหา คำตอบว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตเจอปัญหาแล้วคิดหา ทางออกให้เจอนั่น เรียกว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างของชีวิตแล้ว เพราะนั่นคือทัศนคติเริ่มต้นข องคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้นั่นเอง เริ่มมองเห็นแล้วว่าการต ามหาสิ่งที่ข าด ไม่สำคัญเท่าการรักษาสิ่งที่มีเอาไว้นั่นเอง

บ างครั้งเรามัวแต่มอ งออกไปภายนอก จนลืมมองถึงสิ่งดีๆ ที่เรามีอยู่กับตัว หากเราได้ตั้งสติ และมองออกจ ากภายใน มองด้วยจิตใจที่งดงาม เราคงได้เห็นคว ามงดงาม และคุณค่า ของสิ่งดีๆ อีกมากมาย ที่อยู่รอบตัวเรา ใจของเรา คงผ่องใส ชีวิตของเราคงมีแต่ควา มสุขได้ทุกวัน บ างคนมัวแต่มองหาว่าตัวเองข าดอะไร หรือมองแต่สิ่งที่คิดว่าถ้าได้ครอบครองจะมีความสุข จนลืมนึกไปว่าสิ่งใดที่ครอบครองสิ่งนั้น สุดท้ายต้องสูญเสียมันไป และเข าก็ลืมสิ่งที่มีหรือคนข้างๆ แท้จริงแล้วสิ่งที่เข าต้องการนั้นอาจจะไม่ดีเท่าสิ่งที่เข ามีหรื อคนที่รักเข า จนเข าคนนั้นได้เดินจ าก พอหันกลับมาจึงเข้าใจว่าคนนั้นเข าไม่รอแล้ว เพราะเข าได้เดินจ ากไปไกลเกินกลับมามีช่วงเวล าดีๆ ให้คุณได้ชื่นช มเวล ามองตัวเองในกระจก

Facebook Comments Box