เกิดเป็น ผู้หญิง อย่ามีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงิ นคนอื่น จงยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง

เกิดเป็น “ผู้หญิง” อย่ามีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงิ นคนอื่น จงยืนด้วยลำแ ข้ งของตัวเอง

วันนี้เรามีบทความที่ให้ข้ อ คิ ด ดี มาฝากคุณผู้หญิงทุ ก คน

อย า กให้คุณได้อ่ า นเพราะมันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็ได้

ไม่ว่าคุณจะมีแฟน หรือ แต่งงานแล้ว ไม่ว่าแฟนของเรา

จะสา ม า ร ถดูแลเรา หรือซัพพอร์ตเราได้ดี ไหน

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อย่าหยุดหาเงิ นเอง ผู้หญิงที่หาเงิ นเองได้

มันมีเกียรติ และสังคมจะยอมรับผู้หญิงเก่ง

ผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มันเท่กว่า

เกิดเป็นหญิง หยุดสวยได้แต่อย่าหยุดหาเงิ นใช้เอง-เกิดเป็นหญิง อย่าหยุดหาเงิ น-อย่าหยุดหาเงิ นเอง เป็นผู้หญิงเก่ง พึ่งพาตัวเองให้ได้-เกิดเป็นหญิง ต้องหาเงิ นใช้เอง

มันคูลกว่า มันสบายใจกว่าเป็นไหน

ที่เราจะใช้เงิ น ที่เราหามาด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ และใช้ไปกับอะไรก็ได้

โดยที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่งเกรงใจใคร

การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงิ นคนอื่น มันจะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลง

นานวันเข้าเราจะเลิกภูมิใจในตัวเอง

จนท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปเลย

พอมา รู้ตัวอีกที เราก็จำไม่ได้แล้วว่า

เราเคยเป็นใคร เราเคยมีความสุขยังไง เราเคยทำอะไร

สำเร็จมาบ้างเราเคยได้รับน้ำเ สี ย ง

เคยได้รับแววตาชื่นชมจากคนรอบข้างยังไงเราเคยยิ่งใหญ่

เราเคยภาคภูมิในตัวเอง ไหน

เราลืมไปหมด…เพราะเราเคยชินไปแล้ว

กับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น

ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง อย่าให้สังคมมองข้ามคุณค่า

ในตัวของเราไป อย่าหมดความเคารพในตัวเอง

เพราะโลกกำหนดเ อ าไว้แล้วว่า คุณเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่ง

คุณเกิดมาเพื่อเป็นคนนั้น

คนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

และส่งมอบสิ่งเ ห ล่ า นี้ต่อไปให้กับผู้อื่น

ทำให้ตัวเราและผู้คนรอบตัว มีความสุข และคุ้มค่า

อย่างที่สุดที่ได้เกิดมาเจอและรู้จักกัน สู้

จำไว้นะ10 กฎเหล็ก ผู้หญิงต้องสตรอง

เกิดเป็นหญิง หยุดสวยได้แต่อย่าหยุดหาเงิ นใช้เอง-เกิดเป็นหญิง อย่าหยุดหาเงิ น-อย่าหยุดหาเงิ นเอง เป็นผู้หญิงเก่ง พึ่งพาตัวเองให้ได้-เกิดเป็นหญิง ต้องหาเงิ นใช้เอง

1พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสาม า ร ถ และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

คือความมั่นใจในตนเอง ทุ กสิ่งที่พวกเธอ

ลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเ สี ย ไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย า

ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเ ข้ ม แ ข็ ง และแกร่งมาก

2พวกเธอพัฒนาความสาม า ร ถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสา ม า ร ถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้งเหนือกว่า เ สี ยอีก

ทำเ อ า ผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสาม า ร ถ

ที่จะได้มานั้น ต้อง ผ่ า น การฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีจะเก่งได้ทันทีเพียง

ใจต้องการ คนที่เข้ม แ ข็ ง และเก่งจริง

จะมีจุดเด่นหรือความส า ม า ร ถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวย

เพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

3พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรอง จะไม่ยอมใช้

ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะพ ย า ย า มทำทุ กอย่างเท่าเทียมกันกับคนอื่น

ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิ ด ชอบทุ กการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เกิดเป็นหญิง หยุดสวยได้แต่อย่าหยุดหาเงิ นใช้เอง-เกิดเป็นหญิง อย่าหยุดหาเงิ น-อย่าหยุดหาเงิ นเอง เป็นผู้หญิงเก่ง พึ่งพาตัวเองให้ได้-เกิดเป็นหญิง ต้องหาเงิ นใช้เอง

4พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความส า ม า ร ถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว

ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตามคำว่า

ทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ

อดหลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ

รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง

จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

5พวกเธอมองว่าทุ กวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที

ไม่ใช่ราย ชั่ ว โมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวาง

แผนการทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมายระยะย า วรายวัน ไปจนถึงรายปี

ว่าจะต้องพย า ย า มบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเ ห ล่ านี้จะไม่มั ว เ สี ย เวลาไปกับเฟซบุ๊ค

หรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย

เกิดเป็นหญิง หยุดสวยได้แต่อย่าหยุดหาเงิ นใช้เอง-เกิดเป็นหญิง อย่าหยุดหาเงิ น-อย่าหยุดหาเงิ นเอง เป็นผู้หญิงเก่ง พึ่งพาตัวเองให้ได้-เกิดเป็นหญิง ต้องหาเงิ นใช้เอง

จับกลุ่มนิ น ท าคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

6พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ ผ่ า น มา ผู้หญิงที่เก่งอย่าง

เชอริล แซนเบิร์ก ซีโอโอของเฟซบุ๊ค

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะพ ย า ย า มทำงานอย่างหนัก

และมีความรับ ผิ ด ชอบในหน้าที่สูงมาก

แต่ ก็พ ย า ย า มจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่างไม่เ สี ย สมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง

แต่ครอบครัวแ ต ก แยกไม่มีความสุข

7พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่ส าม า ร ถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่สาม า ร ถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมี

ลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสา ม า รถ

และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสา ม า ร ถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

เกิดเป็นหญิง หยุดสวยได้แต่อย่าหยุดหาเงิ นใช้เอง-เกิดเป็นหญิง อย่าหยุดหาเงิ น-อย่าหยุดหาเงิ นเอง เป็นผู้หญิงเก่ง พึ่งพาตัวเองให้ได้-เกิดเป็นหญิง ต้องหาเงิ นใช้เอง

8พวกเธอหาเงิ นเก่ง และบริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใครอ ย า กเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้นำเงิ นไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม

ซื้อข ายของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงิ นเป็น

ของไม่จำเป็นก็จะพ ย า ย า มอดกลั้น

อดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงิ นไปลงทุนแทน

จะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว

ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

และเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรัก

จนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดูແย่แล้ว

ยังเ สี ย เวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสา ม า รถ

ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

10พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิ จ ฉ าผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกัน

แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

เกิดเป็นหญิง หยุดสวยได้แต่อย่าหยุดหาเงิ นใช้เอง-เกิดเป็นหญิง อย่าหยุดหาเงิ น-อย่าหยุดหาเงิ นเอง เป็นผู้หญิงเก่ง พึ่งพาตัวเองให้ได้-เกิดเป็นหญิง ต้องหาเงิ นใช้เอง

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา

คนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแ ท งว่าร้ า ยคนอื่น

คนเ ห ล่ านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย า วเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

ตลอดหลายปีที่ ผ่ า นมาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง

ที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคน

น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิ สั ยคล้ายกันอย่างบังเอิญ

ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง

เชื่อมั่นในตนเองมีความสา ม า ร ถที่โดดเด่น

รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่แคร์เ รื่ อ งความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงาน

หากนำอุปนิ สั ยเ ห ล่ านี้มาปรับใช้อย่างน้อย ก็จะเพิ่ม

โอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่น

ขอเพียง ลงมือทำอย่างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…

ผู้หญิงเก่ง และสตรองมากอย่างแน่นอนครับผม

เกิดเป็น ผู้หญิง อย่ามีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงิ นคนอื่น จงยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง

ท่ายืนที่สวยที่สุด  คือยืนด้วยขาของตัวเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Facebook Comments Box