ลายมือที่เป็นรูปตัว M ลายมือผู้มีบุญมาก ทำอะไรก็สำเร็จ

สวัสดีครับวันนี้เรามีความเชื่อในตำราจี นว่า บอกไว้ว่าคนมีลายมือรูปตัว M นั้นเป็นคนที่มี บุญ เยอะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเสมอ เป็นคนฉลาด มีสติปัญญาดี สามารถพึ่งตนเอง อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับหลาย ๆ คนได้เหมือนกัน คนที่มีเส้นลายมือแบบนี้ถือว่าโช คดีมาก ๆ เพราะมีคนไม่มากนักจะมีเส้นนี้ เพื่อความเข้าใจว่าเป็นเส้นลักษณะแบบไหนลองดูภาพประกอบช่วยได้ จากนั้นลองเทียบกับมือตัวเองได้เลย

เส้นลายมือแต่ละเส้นบอกอะไร

1 เส้น ชีวิตจะเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงพลังของชีวิตอุปสรรคปัญหาการเจ็บป่วยอายุอุบัติเหตุการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นเส้นที่เกี่ยวกับเส้นอื่น ๆ อย่างเส้นโชค เส้นสมรส เพื่อให้ความแม่นยำของการทำนายแม่นกว่าเดิม

2 เส้นสมอง จะเป็นเส้นที่บอกถึงระดับความคิด การศึกษา ความถนัด ทักษะอาชีพ สมอง ความผิดปกติของสมอง บอกโรคที่เกิดขึ้นกับสมอง รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมองได้ด้วย

3 เส้นหัวใจจะเป็นเส้นที่บอกถึงสภาพจิตใจ ความเข้มแข็งฟุ้งซ่าน ระเบียบ นิสัย อารมณ์ ความแข็งแรงทางกามารมณ์ พฤติกรรมทางเพศบอกถึงโรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจหรือสายตา

4 เส้นโชคเป็นเส้นที่บอกถึงการงานอาชีพ จะมีความราบรื่นมากแค่ไหน มีอุปสรรคมากแค่ไหนหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับงาน กับคนในครอบครัวหรือไม่

5 เส้นวงศุกร์ จะเป็นเส้นที่ ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง ซึ่งจะบอกถึงการเก็บ อารมณ์การเก็บความรู้สึก

6 เส้นสมรส เป็นเส้นที่จะบอกถึงความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ อุปสรรค ว่าจะเป็นแบบไหน

7 เส้นสุขภาพ ก็ตรงตัวเลยเหมือนกันเป็นเส้นที่บอกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มาของโรค ความแข็งแรงของร่างกาย

8 เส้นภูมิแพ้ จะเป็นเส้นที่บอกอาการของโรค ว่าจะหนักหรือเบา หรือเรื้อรังแบบไหนเส้นนี้จะทำนายออกมาได้

9 เส้นอิทธิพล ซึ่งจะเป็นเส้นที่พอมันไปตัด กับเส้นไหนก็มักจะมีผลกระทบเรื่องนี้ต่อเจ้าของลายมือ ส่วนจะดีหรือว่าร้าย ก็อยู่ที่ทิศทางของเส้น การเปลี่ยนแปลงของเส้นที่ถูก ตัด ว่าจะเป็นไปแบบไหน

เส้นลายมือสามารถบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่สำคัญเป็นศาสตร์การทำนายที่แม่นมาก ๆ ลายมือยังคงเปลี่ยนไปตามดวงชะตา ของเราในแต่ละช่วง

Facebook Comments Box