ด่วน! ไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ หลังจาก

ในวันนี้จากอันดับ ความมั่นคงทางสาธารณสุขของทั่วโลก 195 ประเทศ ไทย ได้ขึ้นเป็น “อันดับ 1 ของโลก” ก็นึกย้อนไปปลายปี 62 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทย าลัยจอห์นฮอปกินส์ ได้สำรวจวิจัยประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ ในจำนวน 195 ประเทศของโลก ปรากฏว่า ไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียว ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1-10 ของโลก ที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยอยู่อันดับที่ 6 และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย! หมายความว่า ในรายการ CV-19 Fight นี้ ไทย ในกลุ่มมั่นคงสุขภาพ 1-10 โลก

จากอันดับ 6 ไต่ขึ้นอันดับ 1 ครองมงกุฎ CV-19 เป็นแชมป์โลก ด้านป้องกันโรคระบ าดเยี่ยม และมียอดผู้ติดเชื้อน้อยสุด ณ ปัจจุบันไปแล้วด่วนที่สุดไทยผงาดโลก ล่าสุด U.S. News & World Report เผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563 หรือ Best Countries to Start a Business 2020 ให้ “ประเทศไทย” ติดอันดับที่ 1 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศทั่วโลก

10 อันดับแรก ประเทศที่เริ่มต้นทำธุรกิจดีที่สุดในโลก

อันดับ 1 – ไทย

อันดับ 2 – มาเลเซีย

อันดับ 3 – จีน

อันดับ 4 – สิงคโปร์

อันดับ 5 – อินเดีย

อันดับ 6 – ฟิลิปปินส์

อันดับ 7 – เม็กซิโก

อันดับ 8 – สวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 9 – อินโดนีเซีย

อันดับ 10 – แคนาดา

“ประเทศไทยจะบูมหลังจบโควิด” ประเทศไทยกำลังจะบูมหลังโควิด นักลงทุนต่างชาติต่างเห็นพ้องว่า ประเทศไทยปลอดภัยที่สุด เศรษฐีต่างชาติกำลังตัดสินใจย้ายที่พำนักมาอยู่ในประเทศที่มีระบบการดูแลรักษา ระบบการแพทย์และการพย าบ าลที่ดีที่สุด ประเทศไทยคือทางเลือกอันดับต้นๆของโลกครับ

ผู้สูงอายุจากหลายประเทศ สนใจที่จะย้ายมาพักระย าวกับประเทศที่มีระบบการดูแลมนุษย์ที่ดีอย่างมีระบบ การสร้างเมืองใหม่ๆจะเกิดขึ้นในไทย การพัฒนาเศรษฐกิจจากคนรวยและเก่งจากทั้งโลกจะทำให้ประเทศไทยเนื้อหอมที่สุด และอาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคเพราะปัจจัยบวกมากมายที่ประเทศไทยของเรามี เช่น

ระบบการจัดการอาหารที่เป็นวงจรที่สามารถพึ่งพาตัวเองใด้ทั้งระบบ เป็นดินแดนอาหารและครัวโลก เป็นแหล่งที่ไม่มีวันอดอย าก และกันดารอาหาร ค่าครองชีพไม่สูง ดำรงชีพใด้ไม่ย าก สังคมไม่สลับซับซ้อนยุ่งย าก ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชการที่9 จะเป็นปรัชญาที่มีคุณค่าที่สุดในโลก ไทยคือศูนย์กลางแนวคิดที่จะมีคนในโลกเข้ามาศึกษาและต่อยอดสู่นวัตกรรมแห่งการอยู่ ยั่งยืนและปลอดภัย

สภาพอากาศที่ดี ต่อการอยู่อาศัย อากาศร้อนเป็นผลดี เพราะทำให้สถิติการแพร่เชื้อในลักษณะอากาศแบบนี้น้อย ระบบสมาร์ทฟาร์ม ระบบการออกแบบบ้านที่มีระบบการอยู่และสร้างนวัตกรรมในครัวเรือน สามารถสร้างสรรค์ใด้ดีในประเทศ การเป็นมิตร ความอารยะของคนไทย ส่วนใหญ่ เป็นผลบวกต่อการต้อนรับสิ่งดีดีจากทั้งโลก

ระบบกฏหมายที่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนจากต่างชาติ ถือยังเป็นผลบวกไม่ยุ่งย ากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่สามารถแก้ใด้ไม่ย ากนัก และสามารถปลดล้อคได้เช่น EEC. NEC อันมีผลต่อการเสริมสร้างโครงการดีๆ

ผมขอเสนอไอเดียนี้กับรัฐบ าลเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการรองรับและควรมีระบบการบริหารจัดการในการสร้างเมืองเซฟโซน เมืองปลอดภัย เมืองไร้โรค เมืองใหม่ๆ กระจายตัวอยู่ในประเทศทุกจังหวัด มีการสนับสนุนให้เกิดการยกร่างกฏหมายใหม่ๆ ที่ให้โควต้า คนเก่งและมีงบประมาณ ในการร่วมพัฒนาประเทศกับคนไทย แต่ไม่ใช่การข ายแผ่นดิน แต่ให้มุ่งเน้นการพัฒนาร่วมเฉพาะผู้มีศักยภาพจากทั้งโลกมาร่วมกันลงทุน อันจะมีเ งิ นหมุนเวียนมหาศาล จากเ งิ นทั้งโลก และถือเป็นการยกระดับประเทศไปพร้อมกันสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

รัฐบ าลควร จัดให้มีระบบการจัดการ ในช่วงเวลานี้ทั้งระบบ ที่วางแผนเตรียมการในการระดมทุนจากโพ้นทะเล ควรมีการนำเสนอภาพลักษณ์เชิงความน่าลงทุนและศักยภาพที่ดีสู่สายต าชาวโลกตั้งแต่เนิ่นๆ ควรนำเสนอวิธีการใหม่ๆในการแถลงที่ทำให้คนไทยมีกำลังใจไม่ใช่ดูหดหู่

แนะนำให้เศรษฐีในไทยที่มีศักยภาพเร่งการลงทุนต่างๆที่มีผลต่อการสร้างงาน สร้างรายใด้ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการกระจายการสร้างเมือง ที่ให้คนไทยใด้มีพื้นที่อยู่สบ าย และการเลือกคนต่างชาติที่มีศักยภาพร่วมกันพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เศรษฐี20ตระกูล แต่ควรหมายถึงศักยภาพของคนที่มีสายป่านทั้งหมด ที่ทุกคนต่างมีความสำเร็จในแผ่นดินนี้

ควรใช้เวลานี้ยกระดับ ทรัพย ากรของชาติ ให้มีคุณค่ามากขึ้น ส่งเสริมระบบเอสเอ็มอีไทยให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ปัญญาประดิษฐ ส่งเสริมให้ธุรกิจเล็กๆรากหญ้าเข้าสู่ระบบการจัดการเพื่อประกันความเสี่ยง เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติสามารถมีระบบจ่ายเ งิ นชดเชยใด้ทุกคน ส่งเสริมให้เกิดการออมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงระยะย าวให้มากที่สุด

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่แรงงานเสถียร. ระบบแรงงานสำนักงานที่มีระบบประกันสังคม ให้มากที่สุด ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังกับนายจ้างคุณภาพ ที่มีระบบให้เกิดความมั่นคง มีรากฐานดีทั้งระบบ รัฐบ าลควรมีกลไกส่งเสริมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งทั้งระบบ และสนับสนุนเข าให้ลุกขึ้นเดินใด้จากแพลทฟอร์มโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมของสังคม!!!

ส่งเสริมให้คนในชนบท มีบ้านที่น่าอยู่ มีวงจรอาหารและการดำรงค์ชีพที่แม้มีวิกฤติก็ไม่เดือดร้อน มีระบบพึ่งพาตัวเอง เช่น มีบ่อเลี้ยงปลา การเพาะพันธ์อาหาร ปลูกพืช ปลูกย าสมุนไพร ระบบการจัดการพลังงานพื้นฐาน และการอยู่อาศัยที่ไม่ต้องใช้เ งิ นตราเป็นหลัก ก็สามารถอยู่ใด้อย่างมีความสุข และอาจต่อยอดสู่ การพัฒนาในผลิตภัณฑ์เอสเอ็มอีใด้ด้วย

โอกาสนี้โอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย ดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนอุดมสมบูรณ์ ในนำ้มีปลาในนามีข้าว ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษรักษาใว้ให้ลูกหลานเราถึงปัจจุบัน.รัก. และสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ คือทางออกครับ

ไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ

Cr. ขอบคุณบทความโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง

Facebook Comments Box