เดินลุยน้ำมอบสิ่งของ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน

เป็นอีกเรื่องราวดีๆ ที่ได้รับความสนใจอย่ างมาก มื่อเพจเฟซบุ๊ก “สีสันโคราช” ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของคณะครูจากโรงเรียนไท ยสามัคคี

ตำบลไท ยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้พากันเดินลุยน้ำท่วมสูง เข้าไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน ที่ถูกน้ำป่า

ไหลหลากเข้าบ้านเรือน หลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่

โดยคณะครูได้ทำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น มามอบให้กับนักเรียนผู้ประสบภั ยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดื อดร้อน

ในเบื้องต้นให้กับครอบครัวนักเรียนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร เพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวันของครอบครัวนักเรียน เพราะไม่สามารถออกไปทำงานได้

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่ฝนตกอย่ างหนัก ทำให้น้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมฉับพลัน ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อช่วงวันที่ 1 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนไม่ทันตั้งตัวต้องอพยพหนีกันวุ่น บ างรายหนีน้ำไหลเชี่ยวขึ้นไปอยู่บนต้นมะพร้าว

บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเดือ ดร้อนเป็นจำนวนมาก

มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน

ขอบคุณ FB : สีสันโคราช

Facebook Comments Box