ปลูกพืชผักไม่งาม ทำตามนี้ สูตรบำรุงดินปลูกพืช

สวัสดีครับเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านที่มีปํญหาเกี่ยวกับดินเค็ม วันนี้เกษตรรุ่นใหม่เรามีวิธีการบำรุงดิน เพื่อแก้ปัญหาของดินได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินเค็ม แก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ โดยมีวิธีทำง่ายๆดังนี้ครับ

ส่วนผสม ให้เราเตรียมดังนี้ครับ 1 ต้นกล้วย 1 เมตร (ประมาณ 3 กิโลกรัม) 2 น้ำต าลทราย 1 กิโลกรัม 3 น้ำหมักจุ ลิ น ท รี ย์ธรรมชาติ 1 ลิตร 4 น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ ให้เราทำการซอยต้นกล้วยแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดลงถังหมัก คนให้เข้ากัน โดยให้เหลือพื้นที่ว่างในถังไว้เผื่อการขย าย ตัวระหว่างกระบวนการหมัก ปิดฝาให้สนิท แล้วหมักไว้อย่ างน้อย 3 เดือน จึงนำไปใช้ได้

การทำปุ๋ยแห้งส่วนผสมมีดังนี้ มูลสั n ว์ แกลบดิบ แกลบ รำ อย่ างละเท่าๆ กัน ปุ๋ยน้ำ อัตราส่วน ปุ๋ย 1 ส่วน ต่อน้ำ 50-100 ส่วน (ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช)

วิธีทำ คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ผสมน้ำหมักกับน้ำแล้วนำมารดกองปุ๋ยให้ทั่วให้มีความชื้น โดยเมื่อนำมากำจะมีน้ำไหลออกมาต ามง่ามนิ้วมือ เมื่อปล่อยมือจะยังคงรูปเป็นก้อน บรรจุลงในถุงปุ๋ยหรือกระสอบ 3 ใน 4 ส่วนของถุง เผื่อไว้พับปิดปากถุง แล้วนำไปวางในที่ร่ม เมื่อจุ ลิ น ท รี ย์ทำงานจะเกิดความร้อนขึ้น ให้รอจนกว่าปุ๋ยจะหายร้อนจากกระบวนการหมักจึงนำไปใช้ได้

การห่มดิน “อย่ าปอกเปลือกเปลือยดิน” หากิ่งไม้ ใบไม้ ฟางข้าวมาห่มดิน จะย่ อ ยสลายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทำให้ดินค่อยๆ ปรับตัวและฟื้นฟูกลับมาได้ นำฟางข้าวหรือเศษใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น ถ้ามีมากก็ห่มให้หนา หากมีน้อยก็ห่มน้อย ควรห่มให้หนาอย่ างน้อย 1 คืบ ให้มีรัศมี 1 ศอก จากโคนต้น โดยเว้นช่องว่างรอบโคนต้นไว้เพื่อให้ระบ ายอากาศนำปุ๋ยแห้งมาโรยรอบ ๆ แล้วรดน้ำผสมน้ำหมักจุ ลิ น ท รีย์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการย่ อ ยส ล า ย เป็นการ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”

ปลูกพืชผักแล้วงาม  จะเป็นความสุขทางใจของผู้ปลูก

เรียบเรียงโดยเกษตรรุ่นใหม่ไม่จน

Facebook Comments Box