สิ่งที่ไม่อย ากให้เกิ ด อุบั ติ เห ตุบนท้ องถนน

ตากข้าวบนท้ องถนน อาจนำพาซึ่งอุบั ติเห ตุ

“เบ รคไม่ทัน​ ร ถล้ มสิครับ” ตากข้าวบนถนน  สิ่งที่ต้องมีให้ม าก คือ มารยาทในสังคม

ขอคำแนะนำจากผู้รู้หน่อย​ค่ะ​ เหตุเกิดเวลาประมาณ​ #เกือบๆ​ 1​ ทุ่ม​ แต่มันมืดมากแล้ว​ และแถวๆนั้นไม่มีไฟค่ะ​   หลานชายอายุ​  15​ ปี​ (ไม่มีใบขับขี่)​  #ขี่ร ถช นกองข้าว และรถล้ม  ถนนตรงนี้เป็นทางหลวงชนบท​ หลานบอก #มองไม่เห็น​กองข้าว​ ตอนเห็นก็เบ รคไม่ทันแล้ว​ #ไม่มีป้ายหรือสัญญาณเตื อนใดๆ คนมีอาการเจ็ บที่เอวและมีเจ็ บแผ ลตามขาและแขนหลายจุด​ รถจักรยานยนต์ด้านหน้า​พั งใช้งานไม่ได้

เจ้าของข้าว มาด่ าว่าคนขี่จยย.ไม่ลื มหูลื มต า​ ขี่มาช นได้ไง​ แต่มีลุงคนที่เห็นเห ตุการณ์​และอยู่แถวๆนั้นมาต่ อว่า เจ้าของข้าวและบอกเจ้าของข้าวว่า​ เขานั่นล่ะเป็นคนผิ ดไปแจ้ งความมาแล้ว​ ตำรวจลงบันทึกประจำวัน​(ตอนแรกไม่อย ากรับแจ้ง)​ แนะนำให้พาผู้ใหญ่บ้านไปเจรจากันกับคนตากข้าวพรุ่งนี้ค่ะ​

เราทำอะไรนอกจากนี้ได้บ้าง​ถ้าคุยไม่เป็นผล​ เพราะดูแล้วเขาไม่อย ากรับผิดใดๆ​ และป ากดีม าก​

(ขอบคุณ​ล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะคะ)

หากไม่กระทำให้ผู้อื่นเดื อดร้ อน ผู้อื่นก้อาจจะไม่มากระทำให้เราเดื อนร้ อนเช่นกัน ฝากไว้ให้คิด

ขอให้รั กสามัคคีประนีประนอมกันเด้อพี่น้อง #มองคนละมุม

ขออนุญ าตเจ้าของภาพ

ที่มา – Lathung Pik Preeda

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box