สะพานบุญ ร่วมบริจ าค อุปกรณ์การแพ ทย์ รพ.ศรีธัญญา

สะพานบุญ ร่วมบริจาคเงิ นซื้ ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ศรีธัญญา

ทางมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้มีการเชิญชวน ให้ทุกคนประชาชนร่วมกันบริจ าคทำบุญร่วมซื้ ออุปกรณ์ทางการแพ ทย์และเตียงโดยเตียงที่ได้รับมานั้นจะนำไปใช้ให้กับผู้ป่ วยจิ ต เ ว ชซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ป่ วยทั่วไปแค่ช่วยกันคนละ 1 เเชร์ก็สามารถเป็นการช่ วยเเชร์ข้อมูลเหล่านี้ไปฝากถึงผู้ใจบุญกันได้แล้ว อย่าลืมเเชร์บอกต่อกันนะคะ

โดยสาเห ตุที่จำเป็นต้องใช้เตียงใหม่ นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้ป่ วยนั้นไม่ใช่ผู้ป่ วยปกติสภาพเตียงนั้นจึงจะต้องออกแบบมาให้มีความเหมาะสม โดย 1 เตียงจะ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาทและสามารถระบุชื่ อผู้บริจ าคติดไว้ที่เตียงได้และขอใบเสร็จเพื่อรับการลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกัน

ด้วยการบริจ าคสมทบทุนน้ำ สามารถทำได้ตามกำลังไม่จำเป็นต้องบริจ าคเต็มจำนวนมีน้อยก็สามารถบริจ าคน้อยได้หรือถ้าห ากใครไม่มีงบประมาณก็อยากจะช่วยกันเเชร์ คนละ 1 โพสต์ก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้ทราบกัน

โดยผู้ที่สนใจเข้ามาบริจ าคสามารถได้ติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ในเวลาราชการเป็นเสาร์อาทิตย์ให้ทำการแจ้งนัดเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-558-27800 ต่อ 57 หรือ 136

หรือเข้าไปยัง Facebook มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ด้วยเช่นกัน

บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือการให้ทานด้วยใจที่บริสุทธิ์

แหล่งที่มา : ntbdays.com

Facebook Comments Box