แม่เลี้ ยงลูก10คนได้ แต่ลูก10คนเลี้ ยงแม่ คนเดียวไม่ได้ สาวใจบุญได้ยินยายพูดถึงกับน้ำต าซึม ฝากไว้ให้คิด

แม่เลี้ ยงลูก10คนได้ แต่ลูก10คนเลี้ ยงแม่คนเดียวไม่ได้ สาวใจบุญได้ยินยายพูดถึงกับน้ำต าซึม ฝากไว้ให้คิด

จากเฟซบุ๊กส่วนตัว “Kanphasson Cool” ได้โพสต์ภาพและข้อความเล่าเรื่องถึงยายเฒ่าคนหนึ่งไร้ซึ่งคนดูแล ได้อาศัยนอนหน้าวัดขจร (อ่อนนุช) และได้เชิญชวนใครที่มาไหว้พระทำบุญที่วัดก็อ ย า กจะให้แวะมาช่วยเหลือยาย ก่อนที่สาวคนดังกล่าวจะกลับ ยายได้พูดทิ้งท้ายไว้ได้แบบซึ้งจับใจมาก ที่ใครๆหลายคนก็เชื่อว่าต้องน้า ต าไหลแน่นอน ซึ่งใน

โพสต์ได้มีข้อความระบุว่า…”แม่คนเดียวเลี้ ยงลุกหลายคนได้ แต่ลูกหลายคนเลี้ ยงแม่คนเดียวไม่ได้” ยายเฒ่า มีลูกอยู่ชลบุรีแต่ลูกไม่มาดูแลยายอาศัยอยู่ปากทางเข้าวัดขจร อ่อนนุช ยายเดินไม่ได้ใครผ่านมาทำบุญที่วัดแวะดูแล ช่ วยเหลื อแกหน่อยเปลี่ยนน้าในถังให้แกหน่อยน้ำใช่ตักจากคลองมาใช่คำมากเลย แมลงวันตอมเต็มตัวเต็มหน้า แกน้ำ ต าไหลเมื่อเห็นพวกเราเอาของไปให้ เพื่อนๆช่วยเก็บเศษขยะตรงบริเวณด้านหน้าที่แกอยู่เปลี่ยนน้ำในถังให้

“สุดท้าย แกบอกกลับมาหายายอีกนะ อย่าลืมยายนะ” (แม่ใครทิ้งได้ลงคอกลับมาหามาดูแลแม่เถอะคะ)

พ ระ คุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะตอบแทนได้หม ด ลูกที่ดีต้ องสำนึกในพ ระคุณของพ่อแม่ให้เปี่ยมล้นในใจอยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านเป็นพ ระในบ้าน คอยดูแลท่านให้ดี ตั้งแต่เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยามเจ็บป่ ว ย ก็ช่ วยพยาบาลรั กษาให้ดีที่สุด ทำให้สม่ำเสมอตร าบจนวาระสุ ดท้ ายของท่าน

Facebook Comments Box