เปิดสภ าพเท้า “หลวงตาบุญชื่น” หลังออกธุดงค์มากว่า 1,000 กิโล

เปิดสภาพเท้าของ “หลวงตาบุญชื่น” หลังออกธุดงค์มากว่า 1,000 กิโล ญาติโยมรีบเอาน้ำราดถนน หวังช่ วยคลายร้ อนให้

กราบสาธุเจ้าค่ะ ขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรง ถ้ามีโอกาสอยากจะขอกราบสักครั้งค่ะ

 อย่างที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุธโฒ กำลังมุ่งหน้าเดินจาริกธุดงค์ระหว่างเส้นทางภาคเหนือกับอีสาน และตลอดระยะทางก็จะมีญาติโยมที่ศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นได้แวะเวียนกันไปกราบไหว้พร้อมกับถวายปัจจัย

แต่หลวงตาบุญชื่นก็ยังยืนยันที่จะ “ไม่ขอรับการถวายปัจจัย ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่า”

โดย หลวงตาบุญชื่น ได้ระบุว่า ได้ปฏิบัติธร รมกร รมฐาน แสวงบุญจาริกธร รม ตามร อยพระเกจิชื่อดัง คือหลวงปู่มั่น เพื่อหาความสงบสุขในชีวิต จึงไม่ขอรับปัจจัย เพื่อเข้าถึงสัจธร รมของชีวิต

จนกระทั่งล่าสุด หลวงตาบุญชื่น ได้เดินทางถึง อ.มะขาม จ.จันทบุรี แล้ว และได้มีญาติโยมเข้าไปกราบไหว้ตลอดทาง โดยมีชาวบ้านได้สังเกตุเห็นฝ่าเท้าของหลวงตาบุญชื่น ซึ่งเป็นแผ ลเต็มไปห มด

โดยชาวบ้านท่านดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า “หยุ ดเอาน้ำร ดเท้าท่านน่ะครับเพราะว่าเท้าท่านจะเป็นแผ ลอั กเส บม ากกว่านี้” พร้อมกับเผยภาพญาติโยมที่ออกมากราบไหว้ข้างทาง ต่างช่ วยกันเอาน้ำร าดถนน เพื่อให้หลวงตาบุญชื่นเดินได้เย็นขึ้น

หลวงตาบุญชื่นก็ยังยืนยันที่จะ “ไม่ขอรับการถวายปัจจัย ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่า” ได้ระบุว่า ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน แสวงบุญจาริกธรรม ตามร อยพระเกจิชื่อดัง คือหลวงปู่มั่น

ที่มา : siamnews

Facebook Comments Box