อนุโมทนาสาธุ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลขอนแก่น

อโมทนาสาธุ กดแชร์ช่ วยโรงพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

เพื่อจัดซื้ อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกร รม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น

และฟังธร รมะบรรยาย โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

โอนร่วมทำบุญได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

บัญชีเลขที่ 405 – 0 – 71334 – 9

ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น”

ส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อขอรับใบเสร็จไปที่

Fax : 043 – 236042

E-Mail : prkkh2016@gmail.com

ID Line : prkkh

(เลือกเพียงหนึ่งช่องทาง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 – 236042, 043 – 009900 ต่อ 1197

ขอบคุณที่มา กระดาน บอกบุญ หล่อพระ

Facebook Comments Box