Tuesday, 5 December 2023

อนุโมทนาบุญ พระครูอ๊อดเตรียมผ้าไปแจ กคนไ ร้ บ้ าน ขณะบิณฑบ าต

ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาบุญ หลังพระครูอ๊อดเตรียมผ้าไปแจ กคนไ ร้ บ้ าน ในขณะบิณฑบ าต อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่สร้างความศรัทธาให้กับชาวพุทธเป็นอย่ างม าก สำหรับพระครูอ๊อดได้นำผ้าห่มไปห่มให้ผู้ไ ร้ บ้ าน

หลังจากที่ผู้ใช้เซฟบุ๊กรายชื่อ “พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่” หรือ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน พระวัดเจดีย์หลวงวรวิห าร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ได้มีการโพสต์เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ในวันนี้ หลังจากที่ได้ออกบิณฑบ าตไปพร้อมกับผ้าห่ม4ผืน เพื่อเอาไว้แจ กให้กับผู้คนที่ไ ร้ บ้ านที่นอนตามริ มถนน ได้มีผ้าไว้ห่มเพื่อบ ร รเทาอากาศที่หนาวเย็น เนื่องจากในตอนนี้ที่ จังหวัด เชียงใหม่ เริ่มมีอากาศหนาวแล้ว

ซึ่งพระครูอ๊อด ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า…

“ช่วยได้เท่านี้นะโยม #บิณฑบ าตผ่าน #เห็นนอนข ดอยู่หลายวัน วันนี้ออกบิณฑบา ต พร้อมกับผ้าห่ม 4 ผืน #แจกคนไ ร้ บ้ าน ตื่นขึ้นมาพร้อมกับผ้าห่มผืนใหม่และอบอุ่น #เชียงใหม่เริ่มจะหนาวแล้วนะ”

อย่ างไรก็ตาม จะเห็นว่าพระครูอ๊อดได้นำผ้าห่มไปห่มให้ถึงคนไ ร้ บ้ านที่นอนอยู่ข้างทันที บางคนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้มีการยกมือไหว้ข อบคุณสาธุพระครู ซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกราบสาธุ อนุโมทนาบุญกับสิ่งที่พระครูอ๊อดได้มอบให้กับกลุ่มคนที่ด้ อ ยโอก าส

อ้างอิงจาก : พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

เรียบเรียงโดย1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box