หนุ่มโปรแกรมเมอร์ ทิ้ งเงินเดื อน 6 หมื่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ได้น้อย แต่มีความสุข

หนุ่มโปรแกรมเมอร์ ทิ้ งเงินเดื อน 6 หมื่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่รายได้น้อย แต่มีความสุขกว่ามนุ ษย์เงินเดื อน

เปิดชีวิ ตโปรแกรมเมอร์หนุ่มส ล ะเงินเดื อน 60,000 บ าท ผลันตัวมาเป็นเจ้าของฟาร์มเป็ด และไก่ไข่ใช้ชีวิ ตอย่ างเรียบๆ

โปรแกรมเมอร์หนุ่มร ายดังกล่าวมีชื่อว่า คุณจักรกรินทร์ ต้นตระกูลโฆ ษ ณา หรือคุณเอ็ม อายุ 35 ปี อดีตหัวหน้าฝ่ายไอที บริษัทข ายแท๊ กซี่แห่งหนึ่ง

คุณเอ็มเล่าว่า ตนได้เติบโตมาในครอบครัวที่ทำไร่อ้อย ทำนา และมีโอก าสได้เข้ามาเรียนกรุงเทพฯ ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่งเรียนจ บมหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้รับเข้าทำงานที่กรุงเทพฯ พร้อมส่งเงินกลับบ้านเพื่อจุ นเจื อครอบครัว

คุณเอ็มเล่าต่อว่า เมื่อปี 55 ได้ซื้ อไก่ไข่พันธุ์โรดไอแลนด์มาเลี้ยง 200 ตัว ออกไข่ทุ กวันเฉลี่ยวันละ 70-80 ฟองหลังจากที่เลี้ยงมาได้ราว 3 ปี ในปลายปี 58 คุณเอ็มได้ซื้ อเป็ดปล ดระวาง มาเลี้ยง และไปซื้ อเป็ดสาวพันธุ์กากีแคมเบลมาเพิ่มอีกมาจำนวน 500 ตัว

และยังบอกอีกว่าสาเหตุที่เลี้ยงเป็ดเพร าะว่า สภาพแวดล้อมที่บ้านอยู่กลางไร่อ้อย ค่อยข้างที่จะเงียบสงบ และจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ ยงไก่มา เป็ดน่าจะข ายได้ราคากว่า และชอบสภาพแวดล้อมแบบนี้มากกว่า ส่วนอาหารที่ใช้ก็รำข้าว ปลายข้าว ข้าวโพด และข้าวเปลือก ผสมกับอาหารสำเร็จรูปนิดหน่อย ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 300 เท่านั้น

ใช้เวลา 2 สัปดาห์ เป็ดก็ทยอยออกไข่ เฉลี่ยแล้ววันละ 350 ฟอง แถมยังฟองใหญ่อีกด้วย จ ากการเก็บไข่เป็ดข ายในร าค าแผงละ 120 บ าท และหักต้นทุนออก จะมีร ายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 บ าท และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณเอ็มมีความสุขกับการทำฟาร์มเป็ดมากกว่าเป็นพนักงานเงินเดือน

นอกจากเลี้ ยงเป็ด เลี้ ยงไก่ คุณเอ็มยังเลี้ ยงหมูอีก 60 ตัว วัวเนื้ ออีก 10 ตัว ใช้พื้นที่เลี้ยง ประมาณ 2 ไร่ พร้อมกับได้ปลูกมะนาวจำนวนหนึ่ง และในอนาคตยังวางแผนที่จะปลูกกล้วยน้ำว้าอีกด้วย

ชีวิ ตที่เรียบง่ ายไม่วุ่ นว ายกับใครสบายใจที่สุด

อ้างอิงจาก : เกษตรก้าวไกล, เส้นทางเศรษฐี

เรียบเรียงโดย1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box